161902. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 2O-imino-pregna-1,3,5/10/,9/11/tetraén- származékok előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG -$r^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. III. 05. (KO—2410) Nagy-Britanniai elsőbbsége: 1970. III. 06. (10 996/70) Közzététel napja: 1972. VI. 28. Megjelent: 1974. III. 30. 161902 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 167/34, 167/30, 169/32, 169/26 Feltalálók: Marx Arthur Friedrich vegyész, Dr. Kooreman Hermanus Jacobus vegyész, Delft, Hollandia Tulajdonos: Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek N.V. cég, Delft, Hollandia Eljárás 20-imino-pregna-l,3,5(10),9(ll)-tetraén-származékok előállítására A találmány tárgya eljárás az I általános képletű új 20-immoHpregnatetraén^szárimazékok előállítására. Ebiben a képletben Rj hidrogénatomot vagy adott esetben dimetil­aminocsoporttal szjubsztituált 1—5 szénato­mos alkilcsoportot, vagy egy szerves karbon­savnak vagy egy szervetlen savnak az acíl­imaradékát jelenti, és R2 (a) az —OR3 általános képletű csoiportot je­lenti — ebben a képletben R3 hidrogénato­mot, 1—5 szénatomos alkilcsoportot vagy egy szerves karbonsav vagy egy szervetlen sav iacilmaradékát jelenti —, vagy i(,b) egy R4 / —N általános képletű csoportot jelent R5 ebben a képletben R4 és R5 azonosak vagy különlbözők lelhetnek, és hidrogénatomot, 1—5 szónatomos alkilcsoportot, egy szerves kar­ibonsav acilmiaradékát, karfeoxamid-jcsoportot vagy — CO-^CH2-^N+<CH3 )3iCl- képletű cso­portot jelentenek. Az I általános képletű pregnatetraének érté­kes gyógyszerhatóanyagok, és ösztrogén vagy hipokoleszterolémikus hatásúak; bizonyos ese­tekben előnyös a viszony a két hatás között. Ezek a vegyületek alkalmazhatók az ember- és az állatgyógyászatban perorálisan vagy parente­válisan. 5 Az I általános képletű új 20-im,ino~pregnatet­raén-szérimazékok az analóg vegyületek előállí­tására ismert módszerek szerint készülhetnék. Ismert módszereken már korábban használt vagy a kémiai irodalomban közölt módszere­it) ket értünk. A találmány értelmében az I általános kép­letű vegyületek előállíthatók egy II általános képletű pregnatetraén-^O-Honnak — ebben a kép­letben Rí a fenti jelentésű — egy H^N—R2 álta-15 lános képletű helyettesített aminnal — ebben a képletben R2 a fenti jelentésű — való reagálta­tásával. A reakciót előnyösen a kiindulási anya­goknak egy iners szerves oldószerben, például etanolban visszafolyatás közben való forralásá-20 val hajtjuk végre. A II általános képletű pregnatetraének új ve­gyületek, egy részük, előállítását ismerteti a 159 766 lajstromszámú magyar szabadalom le-25 írása. A II általános képletű 14a,íl7a-etilidéndioxi­-pregnatetraének előállíthatók a megfelelő III általános képletű 14a,17aHdihidroxi-pregnatetra­éneknek — ebben a képletben Rí a fenti jelen-30 tésű — egy erős sav. például pertklórsav vagy 161902

Next

/
Thumbnails
Contents