161836. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 0,0-dialkil(tio)-foszforsav-imidek előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1971. IX. 28. (EA—97) Közzététel napja: 1972. VI. 28. Megjelent: 1974. III. 30. 161836 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 105/04; C 07 f 9/02; A 01 n 9/36 i I • i •: a •« a Feltalálók: Dr. Bruckner Győző egyetemi tanár, akad. 20%, Dr. Kör­mendy Károly tud. főmunkatárs, 20%, Dr. Vajda Miklós tud. főmunka­társ, 10%, Budapest; Dudás József né oki. vegyész, 10%, Dr. Haraszti Jó­zsef vegyészmérnök, 6%, Marosyölgyi Sándor oki. vegyész, 5%, Gribovszki Pál vegyészmérnök, 5%, Dudás József oki. vegyész, 5%, Grega József oki. vegyész, 4%,, Szita István vegyészmérnök, 7%, Kerekes Ferenc vegyész­mérnök, 4%, Miskolc; Lakó Lajos gépészmérnök, 4% Sajóbábony Tulajdonos: Északmagyarországi Vegyiművek, Sajóbábony Eljárás 0,0-dialkil-(tio)-foszforsav-imidek előállítására A találmány tárgya eljárás az I. általános kép­letü, 0,0-dialkll-(tio)-foszforsav-imidek előállí­tására, amely képletben R, R': 1-4 szénatomos, egyező vagy eltérő alkil gyök, X:oxigén vagy kén atom, mig Z : ciklikus dikarbonsav-imid. 5 A különféle foszforsavészterek, tiofoszforsav­észterek inszekticid hatása régóta ismeretes, s ilyen céllal számtalan tipusát állitották már elő. A gombaölő hatású foszforsavészter tipusu ve­gyületek közül az első volt az 0,0-dietil-tiofosz- 10 forsav-ftálimid, amelynek fungicid hatását H. Tolkmith irta le (Nature, 211, 522) 1966-ban. Az 0,0-dietil-tiofoszforsav-ftálimidet a DOW CHEMICAL állította elő elsőnek, s hozta forga­lomba gombaöloszerként lisztharmat, almavara- 15 sodás, monoliás gyümölcsfoltosság, feketefoltos­ság ellen. Az 0,0-dialkil-(tio)-foszforsavas- ciklikus­dikarboximidek előállítását leirják az 1,034,493 sz. angol, az 1,445,681 sz. nyugatnémet és a 20 661,891 számú belga szabadalmi leírásban. E leírások szerint a dialkoxi-(tio)-foszforil­kloridot reagáltatják a ciklikusdikarboximid al­kálifém vegyületével iners oldószerben, 0-40 °C hőmérsékleten. Iners oldószerként leirjáka N-me- 25 til-pirrolidont, a dimetilformamidot, hexametil foszforamidot, N-acetilmorfolint és a dimetil­acetamidot. H. Tolkmith és munkatársai egy későbbi köz­leményükben (Science 155 85-86, 1967) ismerte- 30 tik, hogy a leghatásosabbnak bizonyuló 0,0-dietil­tiofoszforsavas ftálimid előállítására az emiitett utón kivül még két mód lehetséges. Egyik a dikar­bonsavklorid reakciója a dialkoxitiofoszforsav­amiddal, trletilamin jelenlétében, mig a másik a dikarbonsavanhidrid reakciója a dialkoxitiofosz­f or savamiddal, natriumhidrid jelenlétében. Az eddig leirt eljárások többféle ok miatt nem alkalmasak ipari méretben történő kivitelezésre. Közismert, hogy a ciklikus dikarbonsavak sav­kloridjainak előállítása milyen nehézségekkel jár, s tisztításuk - miután szennyezetten keletkeznek — milyen körülményes. Ugyancsak nem alkalmas ipari megvalósításra a natriumhidrid jelenlétében történő eloállitas, hisz a folyamatot a natriumhidrid nagy reakció­készsége miatt nitrogén atmoszférában kell vé­gezni, de még ekkor is fennáll a robbanás veszélye. Mindhárom eljárásnak egyaránt közös hátránya, hogy a hozam általában 50 % alatt van, egyes szár­mazékoknál, egyes esetekbenértekcsakel56%-ot. Miután az egyéb nehézségek miatt csakazere­deti, a ftálimid-kálium, és a dialkoxitiofoszfor­ilklorid reagáltatásával történő előállitási eljárás áll legközelebb az ipari megvalósithatós ághoz,. D.W.Osborné és munkatársai vizsgálat tárgyává tették a különböző oldószereknek a reakció hoza­mára gyakorolt hatását. (Journ. Org. Chem. 31, 192-1966). Megállapították, hogya felsorolt iners oldószerek közül a hozam a hexametü-foszfor-161836

Next

/
Thumbnails
Contents