161832. lajstromszámú szabadalom • Eljárás homogén pórusmentes bevonat előállítására poralakú, lágyítómentes, vinilkloridpolimer-alapú porokból örvénylő színtereléssel

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. XI. 26. (Dl—175) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbségei: 1968. XI. 26. (P 18 10 865.1); 1969. IX. 15. (P 19 46 612.7); 1969. XI. 18. (P 19 57 824.6) Közzététel napja: 1972. VI. 28. Viegjelent: 1974. III. 30. 161832 Nemzetközi osztályozás: C 09 d 5/00 Feltalálók: Looman Wolfgang vegyész, Troisdorf, Dr. Bierwirth Egon vegyész, Porz-Urbach, Dr. Pungs Wolfgang vegyész, Troisdorf, Dr. Büning Robert vegyész, Troisdorf/Sieglar, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás homogén pórusmentes bevonat előállítására por alakú, lágyítómentes, vinilkloridpolimer-alapú porokból örvénylő szintereléssel Ismeretes, hogy felületi bevonatok az örvénylő szintereléssel történő előállításához különböző, polietilén- (pl. polietilén-poliizobutilén-keverék-) poliamid-, cellulózkeverékészter-, epoxigyanta-, klórozott poliéter- és polivinilkloridalapu masszák 5 alkalmazhatók (lásd Farbwerke Hoechst brossurai: "Kunststoffe Hoechst-Wirbelsintern" 1967. augusz­tus). Polivinilklorid-bevonatokat mindezideig túl­nyomórészt lágyitótartalmu, örvénylő szinterelés- 10 hez alkalmas poralaku keverékekből állítottak elő (1.223.085 sz. NSZK szabadalom). Az ilyen felületi bevonatok számos felhaszná­lási területén azonban a massza lágyitótartalma 15 nem kívánatos. A lágyitómentes bevonatok a lá­gyitótartalmu rétegeket elsősorban nagyobb ke­ménységük, mechanikai szilárdságuk, meleg alak­tartóságuk és jobb elektromos tulajdonságaik révén múlják felül. A lágyitómentes polivinilklorid- 20 masszák további előnye, hogy lágyitóvándorlás nem lép fel, gyulékonyságuk kisebb és vegyszerekkel, valamint az időjárás viszontagságaival szemben jobb ellenállást mutatnak. Élelmiszerekkel érint­kezésbe kerülő bevonatok lágyítókat nem tártai- 25 mázhatnak. Kis mennyiségű megfelelő oldószer, ill. lágyitó felhasználásával örvénylő szinterelésre alkalmas polivinilklorid-masszákat állitottak elő és az ezek segítségével örvénylő szintereléssel kialakított 30 felületeket hosszantartó termikus utókezelésnek vetették alá. Ismeretes továbbá, hogy örvénylő szinterelésre alkalmas, lágyitómentes polivinilkiorid-masszával megfelelő felületen bevonatok képezhetők. Az ily módon kialakított bevonatok azonban porózusak és egyenletes pórus-szerkezet képzése céljából ter­mikus utókezelés alkalmazására van szükség. A lágyitómentes poralaku polivinilklorid-masz­szák azonban az örvénylő szinterelésnél nem ki­elégítő folyási tulajdonságokat mutatnak, melyek az ismert, folyást elősegítő polimetakrilát-, poli­vinílklorid-vinilészter-, polietilén-vinilacetát-, klórozott polietilén- és polietilénviaszalapu adalé­kok segítségével sem javíthatók megfelelő mérték­ben. Az ily módon kapott bevonatok termikus káro­sodásokat mutatnak és pórus-szerkezetük sem kielégítő. Megkísérelték felületi bevonatok vinilkloridnak maleinsavészterekkel, fumársavészterekkel, ak­rilsavészterekkel, vinilészterekkel vagy etilén­vinilacetáttal képezett keverékpolimerjeiből tör­ténő előállítását, azonban ez a próbálkozás is sikertelen maradt. Azt találtuk meglepő módon, hogy az örvénylő szintereléssel pórusmentes sima és teljesenhomo­gén bevonatok készithetőkoly módon-hogy örvénylő szinterelésre alkalmas masszaként meghatározott alkiléntartalmu vinilklorid-propilén és/vagy vinil­klorid-etilén kopolimereket alkalmazunk. 161832

Next

/
Thumbnails
Contents