161742. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alfa -(helyettesített indol-1-il)- karbonsav-glicerinészter-származékok előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. VII. 05. (RO—618) Franciaországi elsőbbsége: 1970. VII. 08. (25 316) Közzététel napja: 1972. V. 28. Megjelent: 1974. V. 31. 161742 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 27/56 Feltalálók: Dr. Allais André mérnök, Les Lilas, Dr. Jean Meier kutatómérnök Coeuilly-Champigny, Franciaország Tulajdonos: Roussel Uclaf cég, Párizs, Franciaország. Eljárás a-(helyettesített indol-l-il)-karbonsav-glicerinészter-származékok előállítására A találmány tárgya eljárás új a-helyettesített indol-1-il-karbonsav-glicerinészter-származé­kok előállítására. A találmány szerinti eljárással előállítható új vegyületek az (I) általános képlettel jellemezhe­tők — ahol Z jelentése hidrogénatom, Y jelentése hidrogénatom, halogénatom, rövid­szénláncú alkoxi-csoport vagy trifluormetil­csoport, Ar jelentése a p-helyzetben halogénatommal rö­vilszénláncú alkil-csoporttal, rövidszénláncú alkoxi-csoporttal vagy trifluormetil-csoporttal helyetesített fenil-csoport, A (II) általános képletű egyenes vagy elágazó szénláncú kétvegyértékű alifás csoportot jelent, amely utóbbi képletben Rí hidrogénatomot vagy rövidszénláncú alku-csoportot jelent, R és R' hidrogénatomot jelentenek vagy együt­tesen a (III) általános képletű helyetesített alikilén-csoportot jelentik, amely utóbbi kép­letben P és Q rövidszénláncú alkil-csopor­tot jelent. Amennyiben az A szénlánc aszimmetrikus szénatommal rendelkezik, az (I) általános képle­tű vegyületek optikailag aktív formában is elő­fordulhatnak. Az (I) általános képletben ia rövidszénláncú al­koxi-csoport például metoxi-, etoxi-, propoxi-, izopropoxi-, vagy n-butoxi-csoport lehet. A „rö­vidszériláncú alkil-csoport" megjelölésen 1—5 szénatomos, egyenes vagy elágazó szénláncú al­kil-csoportokat értünk. 9 Az (I) általános képletű vegyületek figyelem­reméltó farmakológiai tulajdonságokkal rendel­keznek. Különösen erős analgetikus hatásukkal, gyulladásgátló hatásukkal és kis toxicitásukkal tűnnek ki. 10 Az (I) általános képletű vegyületek közül az alábbiak rendelkeznek különösén kedvező hatás­sal: 1. az a-[2-metil-3-(p-klór-benzoil)-6-metoxi-in­dol-l-il] -ecetsav-glicerinészter acetonnial kép-15 zett ketálja, 2. az «-[2jmetil-3-(p-klór-benzoil)-6-metoxi-in­dol-l-il] -ecetsav^glicerinészter, 3. az a-[2->metiÍ-3-(p-toluil)-6-metoxi-indol-l­il]-ecetsav-glicerinészter acetonnal képezett 20 ketálja, 4. az a-[2-metil-3-^(p-toluil)-6 metoxi-indol-1-il]­ecetsav-glicerinészter, 5. az a-[2-metil-3-(p-metoxi-benzoil)-6-metoxi­indol-1-il]-ecetsav-glicerinészter acetonnal képe-25 zett ketálja, 6. az a-[2jmetU-3-(p-metoxi-benzoil)-6-metoxi­indol-1-il] -ecetsav-glicerinészter, 7. az a-[2-metil-3-(p-fluor-benzoil)-6-metoxi-in­dol-l-il]-eoetsav-glicerinészter acetonnal képe-30 zett ketálja, 161742

Next

/
Thumbnails
Contents