161623. lajstromszámú szabadalom • Eljárás facellulóz kémiai feltárásából származó elhasznált feltáró oldatok fluidágyas kezelésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. VIII. 13. (DO-338) Elsőbbsége: Amerikai Egyesült Államok, 1968. augusztus 13. (752 334) Közzététel napja: 1972. V. 28. Megjelent: 1974. III. 13 161623 Nemzetközi omélyozéi. D 21c 11/02 C 01 d 5/00 , v Feltaláló(k): Priestley Robert Joseph mérnök, Westport, Connecticut, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Dorr-Oliver Incorporated cég, Stamford, Connecticut, Amerikai Egyesült Államok. Eljárás facellulóz kémiai feltárásából származó elhasznált feltáró oldatok fluidágyas kezelésére 1 A találmány tárgya eljárás facellulóz kémiai feltárásából származó, nátrium- vagy más alkálifém-szulfit- vagy -szulfát­tartalmú, kimerült feltáró oldatok kezelésére a vegyszerek visszanyerése céljából. Az egyik ismert eljárás szerint a kimerült feltáró oldatokat 5 a következőképpen kezelik: a nátriumszulfitos feltárásból származó kimerült oldatokat betöményitik, majd a tömény oldatot szemcsés anyagból képezett forró fluid ágyba vezetik. Az utóbbi lépésben a kimerült feltáró oldatokban tevő vegyszerek oxidálódnak és szemcsékké aggregálódnak. Az így <JQ kapott termékek újra felhasználhatók, vagy a keres­kedelemben értékesíthetők. A kimerült feltáró oldatokban levő karbonátokat a kezelés során úgy alakítják szulfátokká, hogy a fluid ágyban kén égetésével fejlesztett kéndioxid-gáz alakjában ként vezetnek be. Az eljárás előnyösen olyan jg berendezésben hajtják végre, ahol a termikus oxidáló ágyban képződött terméket az oxidáló ágy alatt elhelyezett hűtő­ágyban gyűjtik össze és hűfik le. Azt tapasztaltuk, hogy azon a kb: 537-648 C° hő­mérsékleten, amelyen a kéndioxid-gáz a kénégetó't elhagyja 20 és az oxidáló ágyba belép., a kéndioxid kéntnoxiddá oxidál­hat Az így képződött kéntrioxid feltehetően a hűtés során kiváló karbonát-por egy részével nátriumhidrogénszulfát keletkezése közben reagál. A reakció során ragacsos anyag képződik, amely lerakódik a reaktor belsejében, elsősorban az 25 elválasztó lemezek nyílásaiban és fúvókáiban, amelyeken keresztül a fluifizáló gáz áramlik a rendszerbe. Azt tapasztaltuk, hogy ha : a kéndioxid-gázt a hűtőágy felülete alatt vezetjük be, a kéndioxid-ágz hőmérséklete a kéntrioxid­képződéshez szükséges hőmérséklet alá csökken. így meg- 30 akadályozhatjuk azt, hogy a szűkületekben lerakódások képződjenek. A találmány tárgya tehát eljárás alkálifém-vegyületeket tartalmazó, kimerült feltáró oldatok termikus oxidációjában kapott szemcsés termékek szulfát-tartalmának növelésére, 35 amelynek során a termikus oxidációt fluid ágyas reaktorban végezzük, ahol az oxidációs zónában a kimerült oldatban levő vegyszerek termikus oxidációjával szemcsés terméket állítunk elő és a szemcsés terméket a reaktor hűtőzónájában lehűtjük, azzal jellemezve, hogy a hűtőzónába amelynek hőmérsékletét a kén dioxid-kén trioxid átalakuláshoz szükséges hő­mérsékletnél alacsonyabb értéken tartjuk, forró kén­dioxid-gázt vezetünk, majd az így lehűtött kéndioxid-gázt a fluidizáló gázzal együtt a termikus oxidációs zónába vezetjük. A fenti eljárással nagymértékben megnövelhetjük a kapott termék szulfát-tartalmát. A találmány szerinti regeneráló eljárást a csatolt ábra segítségével részletesebben ismertetjük. A 10 fluidágyas reaktorban a 13 elválasztó lemezen szemcsés anyagot tartalmazó 12 forró fluid ágy helyezkedik eL A 12 fonó fluid ágy hőmérséklete 648-760 C°, előnyösen kb. 745 Cc . A 12 fluid ágyba a 16 folyadéktartályból a 15 szivattyú segítségével a 14 vezetéken keresztül betöményített kimerült szulfitos feltáró oldatot adagolunk. A 10 fluidágyas reaktorban a 18 elválasztó lemez fölött 17 fluidágyas hűtó'zóna helyezkedik el. A 18 elválasztó lemez alatt 19 légtartály helyezkedik el, amelybe a 21 ventillátoron keresztül atmoszférikusnál nagyobb nyomású levegőt ára­moltatunk. Ez a levegőmennyiség egyrészt a 17 hűtőágy hűtó'levegőszükségletét, másrészt a 12 forró fluid ágy oxidáló levegő-szükségletét fedezi. A levegő nyomásának megfelelő szabályozásával biztosítjuk, hogy a gázáram mindkét ágyban fluid állapotot tartson fenn Az oldott vegyszerek oxidációjakor keletkező termékek szulfát-tartalmának növelése érdekében az oxidációs fluid ágyba a kénben általában szegény oldathoz kéndioxidot táplálunk. A kéndioxid-gázt az oxidációs zónába táplálás előtt hűtés céljából a reaktor falát körülvevő, 23 fúvókákkal ellátott 22 körvezetéken keresztül a 17 hűtőágyba, lénye­gében közvetlenül a 17 hűtőágy felszíne alá vezetjük, A 161623

Next

/
Thumbnails
Contents