161615. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 4,4'-dibrómbenzil előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI iE ÍRÁS Bejelentés napja: 1971. VII.7. (Cl 1138) Elsőbbsége: Amerikai Egyesült Államok: 1970. VII 8 53 303 Közzététel napja: 1972. IV. 28. Megjelent: 1974. VII. 10. 161615 Nemzatkozi osztályoz»» C 07 c 25/04, A 01 n 9/20 Feltalálóik) dr. Sieber Alexander vegyész, Muttenz, dr. Kny Hermann vegyész, Füllingsdorf, Svájc, dr. Oliver Ward H. vegyész, Mobile, Alabaman, Amerikai Egyesült Államok. Tulajdonos — Ciba-Geigy AG., Agripat SA. Basel, Svájc. Eljárás 4,4'-dibrombenzil előállítására 1 A találmány 4,4" dibrombenzil nagy tisztaságban és kedvező' hozammal történő' előállítására szolgáló eljárásra vonatkozik. A találmánv szerinti eljárás folyamán előállított termék, a 4,4'-dibrómbenzil közbenső termékként szolgál 4,4'-dibróm- 5 henzilsav-észterek előállításánál Ezek az észterek rovarok és az akarina rend képviselői irtására alkalmasak. H. Blitz lAnn. 36^ 173 (1909)1 által ismertetett eljárás szerint benzomt jégecet jelenlétében 115 C° körüli hőmér­sékleten karbamiddal reagáltatva 4,5-difenil- imidazol-2-ont io kapnak, amelyet szárítás után egymást követő sorrendben jégecet jelenlétében brómoznak, brómmal oxidálnak, majd hígított ecetsavban brómmal hidrolizálnak és ílymódon 4,4'­dibrómbenzilt állítanak elő IH.Biltz Ber. _41_, 1761 (1908)|. Ennél a 4,4'dibrómbenzil előállítására szolgáló eljárásnál 15 4,5-difenilimidazol-2-ont kell elkülöníteni és meg kell szárí­tani avégett, hogy akiinduló 'benzoinra számítva körülbelül 70%-os hozammal lehessen a 4,t -uuuuiiiueniil végtermékei előállítani. A 4,4'- dibrombenzil előállítására szolgáló találmány .\ szerinti eljárás abban áll, hogy benzoint valamely közömbös, vizoldhatatlan szerves oldószer jelenlétében 100 és 200 ("' közötti hőmérsékleten karbamiddal reagáltatunk, az így kapott 4,5-difenilimídazol-2-ont 4,5-bisz-(4'- bróm-fe­nil)-imidazol-2-onná brómozzuk és a brómozott terméket 25 4,4'-dibrómbenzillé oxidáljuk. A találmány szerinti eljárást az A/ reakcióvázlaton szem­léltetjük. A találmány szerinti eljárást előnyösen ugyanabban az oldószerben vitelezzük ki anélkül, hogy az egyes közbenső 30 termékeket elválasztanánk; a közbenső termékeket azonban kivánt esetben el is különíthetjük. Ezenfelül a benzoin és karbamid kondenzálását valamely sav mint katalizátor lelenlétében is végezhetjük. A benzoint és a karbamidot rendszerint ekvimolekuláris j& mennyiségben alkalmazzuk. A kondenzáció azonban nem korlátozódik csupán erre az arányra, a benzoin/karbamid­arány 1:4 értékig terjedhet. A találmány végrehajtásánál közömbös, vizoldhatatlan szerves oldószerekként szilárd végy folyékony aromás vagy alifás, telített végy telítetlen, helyettesített vagy helyette­sítetlen szénhidrogének jöhetnek számításba. Megfelelő helyettesítők halogénatomok, rövidszénláncú alkilgyökök, rövidszénláncú alkoxi-gyökök és nitro-csoportok lehetnek. Különösen előnyös oldószerek az 1 4 szénatomos alkánok vagy olyan mono- vagy policiklusos aromás szénhidrogének, amelyek halogénatommal, előnyösen legalább klóratommal vagy nitro-csoporttal vannak helyettesítve. Ilyen oldószerek példáiként többek között az 1.1,2,2-tetraklóretánt, nitro­metánt, széntetraklondot. klórbenzolt és mindenek előtt az o-diklórbenzolt nevezzük meg. A katalizátorként alkalmazott savak rendszerint szerves eredetű savak. Ezek a savak egy vagy több savas csoportot, előnyösen karboxil-csoportot és/vagy szulfo-csoportot tar­talmaznak. Alkalmas savak példáiként többek között a benzoesavat, a p'toluolszutfbnsavat és az oxálsavat említjük meg. A brómozást aromás helyettesítések kialakításához szokásos brómozószerekkel végezzük. Ilyen brómozószerek például a bróm, az N-brómszukcinimid, nátriumbromid tömény kénsav jelenlétében, káliumbromát és nátriumbromid ecetsav jelenlétében vagy káliumbromát és gázalakú hidrogén­bromid. Az a hőmérséklet, amelyen a brómozást végezzük 20 és 100 C°-os hőmérséklettartományban mozoghat. A 4,4 - dibrómbenzillé való oxidációt ismert módon és a szokásos oxidálószerekkel végezzük. Ilyen oxidálószerek • >hbek között a salétromsav, klórgáz. klórgáz tömény vagy híg ásványi savakban, így hígított kénsavban vagy tömény sósavban oldva, továbbá brómnak vizes vagy savas, mégpedig ásványi savas, így például foszforsavas vagy kénsavas oldata. 161615

Next

/
Thumbnails
Contents