161606. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 7-aminocefalosporánsav-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: ! 968. XII. 29. Elsőbbsége Svájc. 1968. 1.2. (1/68) 1968. IX. 13.(13750/68) Közzététel napja. 1972. IV. 28. Megjelent: 1974. VII. 15. (Cl 853) 161606 Nemzetközi osztályozás C 07 d 99/24 Fellalátóik' Dr. Bickel Hans vegyész, Binningen/BL, Dr Rnsohanlt Rolf vegyész, Arlesheim/BL, dr. Fechtig Bruno vegyész, Reinaeh/BL, Dr. Ménard Enrico vegyész, Basel, Dr. Müller Johannes vegyész, Arlesheim/BL, Dr. Peter Heinrich vegyész, Riehen/BS. Ttitairlonos: Ciba-Geigy AG., Basel, Svájc Eljárás 7-aminocefalosporánsav-származékoL előállítására 1 A találmány tárgya eljárás új (I) képletű, gyógyászatiliig hatékony 7-amino-cefalosporánsav- származékok előállítására A képletben R, legalább két heteroatomot tartalmazó I le te ro ciklusos gyök, amely a közvetlenül a két heteroatom közötti széntomjával kapcsolódik a merkaptoaeetil gyök kénatomjához, R2 szabad vagy karbonsavval észterezett hidroxilcsoport, melyben az észteres oxigénatomok kén atomokkal lehetnek helyettesítve, vagy adott esetben N-szub­sztituált karbamoiloxi-csoport, melyben az oxigénatomok kénatomokkal lehetnek helyettesítve, vagy negyedrendű aminocsoport. A találmány tárgya továbbá eljárás a fenti vegyületek adott esetben belső sóinak előállítására. R, főleg monociklusos heterociklusos gyök, mindenek­előtt heteroatomként, nitrogén-, oxigén- vagy kénatomot tartalmazó 5- vagy 6-tagú heterociklusos gyók.A gyűrű előnyösen legalább részlegesen telítetlen, így R, pl. imidazolil-(2), imidazolidinil-(2), oxazolil-(2). oxazolinii-(2), tiazolil-(2), tiazolinil-(2), 1,2,4 -triazolil-(3). 1,3,4 -ditiazolil-(2), 1,2,4 -tiadiazolil-{3), pirimidil-(2), 1,2,4 -triazinü-(2), 1,3,5 -triazinil-(2), l,3-tiazinil-(2), 1,3,4 -tiadia­zinil-(2), 1,3,5 -tiadiazinil-(4), 1,3,4 -oxadiaziniH2), 1,3,5 -dioxazinil-(2) lehet. A gyökök szubsztituáltak is lehetnek, főleg rövidszénláncú alku-, rövidszénláncú alkoxi-, hidroxi-, merkapto-csoportot, halogént és/vagy egy kondenzálatlan benzolgyűrűt tartalmazhatnak. R2 észterezett hidroxilcsoport, melyben az oxigénatom kénnel lehet helyettesítve, karbonsav-származék és előnyösen acetoxicsoport, vagy pl. rövidszénláncú alkil-, rövidszénláncú alkoxi- vagy rövidszénláncú aflcilmerkapto-gyökökkel, halogenatomokkal vagy nitrocsoporttal szubsztituált, mono­vagy diciklusos arilkarboniloxi- vagy tiokarboniloxi-, arilkar­bonilmerkapto- vagy tiokarbonilmerkapto-csoport, főleg benzoilmerkapto-csoport. További lehetőségek R,-re: a) (II) képletű karbamoiloxi-csoport, melyben R, alifás, aromás, aralifás vagy heterociklusos gyök, adott esetben 10 20 25 30 J5 s/ubsztituálatlan, vagy előnyösen egy vagy több rövid­szénláncú alkoxi-csoporttal szubsztituált egyenes láncú vagy elágazó, rövidszénláncú alkil-gyök, pl. metil- etil- vagy mindenekelőtt /3-klóretil-gyök: vagy b) (III.) képletű tiokarbamoilmerkapto-csoport, melyben R, a fent megadott jelentésű és R4 hidrogén vagy R, csoport; vagy c) negyedrendű aminocsoport, melyben a negyedrendű nitrogénatom, pl. egy aromás gyűrű, így pl. kimolin-, izo­kinolin- vagy piridingyűrű, de főleg szubsztituálatlan vagy szubsztituált piridingyűrű, pl. egy (IV) képletű gyűrű része, melyben Rs hidrogén, egy vagy több rövidszénláncú alkil-, rövidszénláncú alkoxikarbonil-, karbamoil- vagy karboxil­csoport, illetve egy vagy több halogénatom. Az új vegyületek sói fémsók, mindenekelőtt gyógyászati­ig alkalmazható alkáli- vagy alkáliföldfémek, így pl. nátrium, kálium, ammónium, kalcium sói, vagy organikus bázisokkal, így pl. trietilaminnal, N-ettlpiperidinnel, dibenzüetilén­diaminnal, prokainnal alkotott sók. Ha az R, csoport Dázikus, belső sók képződhetnek. Az új vegyületek különöse» jó baktériumellenes hatásúak Mind Grarn-pozitív, mind pedig főleg Gram-negatív baktériumokra, pl. peaicillinrezisztens Staphylococcus aureus-ra, Escherichia coli-ra, Klebsiella pneumoniae-ra, Salmonella tiphosa-ra és Bacterium proteus-ra hatásosak, amint az állatkísérletek során, pl, egereken végzett kísérletekben mutatkozott. Ezért ezek a vegyületek felhasználhatók az ilyen mikroorganizmusok által okozott fertőzések leküzdésére, továbbá takarmányadalékokként a tápanyagok konzerválására vagy fertőtlenítőszerként. Különösen értékesek azok a vegyületek, melyekben R, imidazolil (2). imidazolinil (2). tiazolil (2), tiazohml (2), vagy triazolil (2) és R, acetoxi-csoport, li-klóretil-, karbamoil-, szubsztituálatlan vagy a lentiek verint szubsztituált piridino-csoport. 161606-

Next

/
Thumbnails
Contents