161573. lajstromszámú szabadalom • Sújtólégbiztos, késleltetett gyutacs és eljárás késleltetőjének előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1971.1.13. (BA-2521) Közzététel napja: 1972. V. 28. Megjelent: 1974. V. 20. 161573 Nemzetközi osztályozás: F 42 c 11/00 Feltalálóik) Német László oki. vegyészmérnök 50%, Kirschner József oki. villamosmérnök 30%, Tatabánya, dr. Kocsis Géza oki. vegyészmérnök, 20%, Veszprém Tulajdonos: Bányászati Kutató Intézet, Budapest. Sújtólégbiztos, késleltetett gyutacs és eljárás késleltetőjének előállítására 1 A találmány égó'komponenst nem tartalmazó késleltető eszközzel kialakított sújtólégbiztos gyutacs és eljárás ennek előállítására. A bányákban, főként szénbányákban végzett robbantási munkáknál a munka termelékenységének lehető legnagyobb g szintre emelése mellett a legfőbb feladat a biztonság meg­teremtése, a balesetek lehetőségének kiküszöbölése. Szén­bányáknál biztonsági szempontokból a legtöbb problémát a sújtólég okozza. Sújtólég képződése esetén már a legkisebb szikra is váratlan robbanást okozhat, ami emberéleteket IQ követelhet, a berendezést használhatatlanná teheti és a bánya hosszú ideig tartó leállítását okozhatja. A sújtólégrobbanás beindítását az elektromos berende­zésekből kipattanó szikrán kívül okozhatja a helytelenül megválasztott robbantási technológia és az e technológiában 15 alkalmazott nem megfelelő robbantószer is. A sújtólégrobbanást a robbanóanyagok és robbantószerek minőségének javításával igyekeznek kiküszöbölni. Az ilyen természetű vizsgálatok, próbálkozások során jutottak el a millszekundumos robbantáshoz, amelyet főként a szén- 20 banyákban alkalmaznak A millszekundumos rohbantás technológiája a pillanat­hatású villamos gyutaccsal végzett robbantási technológiától abban különbözik, hogy \u. utóbbinál a masszívumba fun összes lyukban levő robbanóanyag egyidejűleg robban, a 25 millszekundumos robbantásnál pedig az egyes lyukakban vagy lyukcsoportokban lévő robbanóanyagok időben egymás után, egymást követve robbannak. Az egyes lyukak, illetve lyukcsoportok robbantása között eltelt időt az adott körül­ményektől függően határozzák meg. A figyelembe veendő 30 körülmények között lényeges szerepet játszik, hogy a masszí­vumban az időben előbbi robbantások a következő robbanó töltetek hatásosabb robbantását elősegítő új szabad felülete­ket hn//:inak létre, azonban úpy. hogy az időben előbbi obbantás és a következő robbantás között eltelt idő alatt még 35 ne jöhessen létre biztonságot veszélyeztető vagy az előírt technológiai, robbantási sorrendet, folyamatot zavaró sújtó­lég. Az egyes robbantások, illetve robbantáscsoportok közötti idők általában a másodperc ezredrészével mérhetők. A robbantások, illetve robbantáscsoportok között eltelt idők­nek azért kell ilyen kicsinek lenni, mert az első töltetek által lerobbantott szénből, kőzetből már közvetlenül robbantás után kezd a metán kiválni és ezért az összes töltetet előbb kell elrobbantani, mielőtt a munkahelyen veszélyes sújtólég­koncentráció alakulna ki. A robbantási műveletek körülményei az egyes fejtéshelye­ken, bányákban, országokban nagymértékben változók, tehát a robbantási technológiát - következésképpen a robbanó­anyagokat, robbantószereket, egy robbantássorzaton belül a robbantások, illetve robbantáscsoportok közöti eltelt időket - úgy kell megválasztani, hogy ez a mindenkori adott körülményekhez könnyen és rugalmasan illeszthető változ­tatható legyen. A millszekundumos robbantások során szer­zett eddigi tapasztalatok szerint azonban megbízhatónak tekinthető az a megállapítás, hogy bármilyen munkahelyen és bármilyen körülmények között 100-130 millsec időn belül kell az összes töltetet robbantani ahhoz, hogy veszélyes sujtólégkoncentráció az utolsó robbantás előtt sem alakul­hasson ki. Ezért a különböző robbantási technológiáknál az egyes robbantások vagy robbantáscsoportok késleltetését úgy kell beállítani, hogy az egy munkahelyen egyszerre végzett robbantások közül az első és utolsó robbantás között 100-130 millsec időnél kevesebb teljen el. A millszekundumos robbantási mód előnyei a követ­kezők: A többlépcsős robbantással szemben a millszekundumos robbantás lehetővé teszi a robbantási munkákhoz szükséges idő jelentős -40-50%-os - csökkentését. A kőzettömeg aprítását javítani lehet a robbanóanyag -felhasználás 10-15%-os egyidejű csökkentésével. A robbantó-161573

Next

/
Thumbnails
Contents