161549. lajstromszámú szabadalom • Eljárás textulrált és/vagy strukturált szálak és síkalakzatok, főleg textilszálak és textilanyagú síkalakzatok előállítására nagymolekulasúlyú polimer szerkezeti anyagokból

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. III. 16. (TE—603) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbségei: 1970. III. 16., szama: (WP 39 b4/l 48 22®); 1970. III. 16., száma: (WP 39 b's/146 221); 1970. IV. 13., szama: (WP 39 b*/146í8l6) Közzététel napja: 1972. április 28. Megjelent: 1974. II. 28. 161549 Nemzetközi oszt: D 01 f 7/00 Feltalálók: Dr. Bobeth Wolfgang mérnök, Dresden, Dr. Heger Adolf mérnök, Dresden, Dr. Paessler Helmar mérnök, Dresden, Roloff Hermann fizikus, Berlin, Dr. rer, nat. Patitz Ellen biológus, Dresden, Dr. rer. nat. Schwind Adolf-Ernst fizikus, Deutsch-Wusterhausen, Dr. rer. nát. Zilinski Erwin, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VIS3 Textilkombinat Cottbus cég, Cottbus, Német Demokratikus Köztársaság Eljárás textúráit és/vagy strukturált szálak és síkalakzatok, főleg textilszálak és textilanyagú síkalakzatok előállítására nagy molekulasúlyú polimer szerkezeti anyagokból 1 A találmány tárgya eljárás textúráit és-vagy strukturált textilszálak és textilanyagú síkalak­zatok különösen nagy molekulasúlyú polimer szerkezeti anyagokból történő előállítására. Ismeretes strukturált textilanyagú síkalakza- 8 toknak nagy molekulasúlyú polimer szerkezetű anyagokból oly módon történő előállítása, hogy nyugvó vagy mozgatott sikalakzatokat e síkalak­zatokhoz viszonyítva nyugvó vagy ugyancsak mozgatott fedősablonok alkalmazásával nagy 18 energiájú, előnyösen elektronsugárzásnak tesz­nek ki, majd olyan közegekkel kezelik, mint pl. folyékony vagy gázfázisú vinilvegyületek, forró víz vagy telített gőz, amelyek a helyileg alkal­mazott sugárzással együtt hatva a nem besugár- 15 zott felületek zsugorodásától eltérő zsugorodást eredményeznek. E fenti ismert eljárás hátránya, hogy a fedő­sablonok az elnyelt sugárzás következtében fel­melegszenek, és különösen nagy sugárzási telte- J* sítmények esetén járulékos hűtést igényélnek. Másrészt bonyolult struktúrahatások kialakítása­kor a fedősablonok vezérlése komoly hajtómű­technikai és vezérlési problémát jelent. Szálak téxturálására ismeretes olyan eljárás, *S amelynél különbözőképpen zsugorodó szerkezeti anyagok egy szálon bélül történő alkalmazásával textilhatás alítható élé. Ennek hátránya, hogy legalább két különböző zsugorodási szálasanyag­komponens alkalmazása szükséges. 3« A találmány célja olyan eljárás kifejlesztése, amely textúráit szálak és strukturált síkalakza­tok előállítására szolgáló ismert eljárások hátrá­nyait kiküszöböli. A fentiek értelmében a találmány szerinti fel­adat textúráit és/vagy strukturált textilszálak és textilanyagú síkalakzatok nagy molekulasúlyú polimer szerkezeti anyagokból történő előallöá­sára olyan eljárás kialakítása, melynél a fedő­sablonok alkalmazásával történő inhomogén be­sugárzás elkerülhető. A fenti feladatot a találmány értelmében oly módon oldjuk meg, hogy a síkalakzat helyi be­sugárzását fedősablonok alkalmazásának elkerü­lésével az elektronsugár vezérlésével érjük él, ahol az elektronsugár intenzitását példaképp«» az eletkronágyú Wehnelt-hengerének feszültség­változtatásával vezéreljük, és az elektronsugár becsapódásának helyét pl. mágneses lencserend­szerrel és a síkalakzatnak a sugárszétterülés ká­nyára merőlegesen történő mozgatásával tetszés szerint megválaszthatjuk, vagy pedig a nagy energiájú sugarakkal, különösen eJektronsuga­rakkal egyenletesen besugárzott szálak vagy síkalakzatok sugárzással előállított reakcióképes magvait (pl. ionjait vagy gyökeit) helyileg meg­határozott közegekkel való kezeléssel hatástala­nítjuk, s ily módon ezek zsugorítóközeggel, pl. folyékony vagy gázfázisú monomeroldattal, forró levegővel, forró vízael vagy telített gőzzel 161549

Next

/
Thumbnails
Contents