161383. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 17 alfa-propadienil-17 béta-hidroxi-3-oxo-delta4,9(10),11. ösztratrién előállítására

MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. IV. 22. (SA—2191) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége 1970. IV. 24. (31 782) Közzététel napja: 1972. III. 28. Megjelent: 1974. V. 30. 161383 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 169/08 169/10 167/14 Feltalálók: GALÄNTAY Eugene E. vegyész, Morristown, New Jersey, COOMBS Robert V. vegyész, Chatham, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok. Tulajdonos: SANDOZ A. G. cég Basel, Svájc Eljárás 17a-propadienil-17^-hidroxi-3-oxo-/f 4,9(10),11 ösztratrién előállítására A találmány tárgya eljárás a I képletű új 17a-propadienil-17/?-hidroxi-3-oxo­z(4,9(l0),ii-ösztratrién előállítására. Ebben a képletben R metilcsoportot jelent. A találmány értelmében az I képletű ve­gyületet a következőképpen állítjuk elő: a) II képletű vegyületet — ebben a kép­letben R a fenti jelentésű — iners szerves oldószerben egy X általános képletű vegyü­lettel reagáltatunk — ebben a képletben Z, Zí; Z 2 és Z 3 azonosak vagy különbözők lehetnek, és klór- vagy brómatomot vagy cianocsoportot jelentenek —, vagy b) III általános képletű vegyületekből — ebben a képletben R a fenti jelentésű, és K egy ketálozott oxo-csoportot jelent — vizes­savas körülmények között lehasítjuk a ke­tálcsoportot. Az a) eljárásváltozatot előnyösen iners gázatmoszférában, például nitrogén-atmosz­férában, célszerűen víz kizárásával és pél­dául ciklikus étereknek, dioxánnak vagy tetrahidrofuránriak, iners szerves oldószer­ként való alkalmazásával hajtjuk végre. Eb­ben a műveletben a hőmérséklet 15—60 C°, előnyösen 20—35 C° legyen. X általános képletű vegyületként előnyösen 2,3-diklór­-5,6-diciano-l,4-benzokinont használunk, Az a) eljárásváltozat hozama az elméletinek 60—90%-a. 5 A 3-helyzetben levő ketálcsoportnak a b) alatt megadott lehasítása gyenge vagy erős vizes-savas körülmények között hajtható végre. A savas körülményeket vízben old-10 ható szervetlen vagy szerves savakkal, pél­dául sósavval, kénsavval, ecetsavval vagy oxálsavval, vagy aromás vagy kevés szén­atomos alifás szulfonsavakkal, például p­toluolszulfonsavval, hozzuk létre. A lehasí-15 tás például 2-nél nagyobb pH-értéken, elő­nyösen' 3 és 5 pH között oxálsavval vagy ecetsavval, célszerűen 3 óránál rövidebb idő alatt, előnyösen 0 és 100 C°, elsősorban 20 és 70 C° közötti hőmérsékleten iners 20 szerves oldószerben, például kevés szénato­mos alkoholokban, mint a metanol, hajtható végre. Ha azonban a felhasznált sav az adott reakciókörülmények között folyékony, akkor annak feleslege szolgálhat oldószer-25 ként. A b) eljárásváltozat hozama az elmé­letinek 50—90%-a. A III általános képletű vegyületek ketál­csoportja kifejezhető például az 30 1613P3

Next

/
Thumbnails
Contents