161356. lajstromszámú szabadalom • Eljárás antigén anyag és élő vírusvakcína előállítására a Marek-féle baromfibetegség vírusából

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. XI. 17. Nagy-Britanniai elsőbbsége: 1968. XI. 18. (54 717/68). Közzététel napja: 1972. március 28 Megjelent: 1973. VI. 30. (NA—853) 161356 Nemzetközi osztály: C 12 k 9/00 % Feltaláló: Churchill Antony Edward állatorvos, Huntingdon, Huntingdonshire, Nagy-Britannia Tulajdonos: National Research Öevelopment Corporation, London, Nagy-Britannia Eljárás antigén-anyag és élő vírusvakcina előállítására a Marek-féle baromfibetegség vírusából A találmány tárgya eljárás antigén anyagnak és azt tartalmazó, a Marek-féle betegség ellen védő élő vírusvakcinának az előállítására a Ma­rek-féle betegség vírusából. A Marek-féle betegség baromfiakban fordul elő, és ma a csirkék egyik legsúlyosabb fertőző betegsége. Mindenféle baromfit, beleértve a te­nyész-, kereskedelmi tojástermelő és broiler (húscsibe) állományokat is, megtámad. A Ma­rek-féle betegség olyan fertőző bántalom, amely a nyirokszövetek burjánzását okozza; ennek kö­vetkeztében a zsigeri szervekben gyakran lim­foid daganatok keletkeznek. Az újabb adatok szerint a betegség kórokozója egy herpes cso­portba tartozó vírus vagy vírusszerű ágens. A herpes típusú vírusokkal számos újabb köz­lemény foglalkozik. Az Exp. Mol. Pathol. 6, 39—67 (1967) részletesen ismerteti a herpes simplex vírus izolált élő szöveten való tenyész­tésének módszereit és eredményeit. Antigének­nek a herpes simplex okozta fertőzésekre való in vitro hatásával a J. Bacteriol 92, 1741—1747 (1966), a herpes simplex antigének in vitro szin­tézisével sejtmentes kivonatokban a Boll. Soc. Med.-Chir. Catania 33, 599—604 (1965) (ref. Chem. Abstr. 68, 19725r) foglalkozik. A bárány­himlő-varicella által szövettenyészetekben ter­melt oldható antigéneket a J. Hyg. 59, 249—255 (1961) írja le. Szövettenyészetekkel végzett kísérletekben, 10 15 20 25 30 amelyekben egyrétegű csíricevese-szövettenyé­szeteket beteg baromfi vesesejtjeivel oltottunk be, majd 38,5 C°-on 5% széndioxid tartalmú nedvesített légkörben iiikubáltunk, sikerült Ma­rek-féle betegséget okozó vírust sejthez kötött állapotban izolálnunk. A fertőző anyag beoltá­sát követő 7—10 napon a tenyészetekben vírus­szerű citopatogén (sejtkárosító) hatást észlel­tünk. A sejtek mikroszkópos vizsgálatakor a sejtmagokban herpes vírusra emlékeztető ré­szecskéket figyeltünk meg. A vírus erősen kötő­dik a sejtekben, és fertőzőképes állapotának megőrzésével csak nehezen választható el ä sej­tektől. Megállapítottuk, hogy a vírus egyes tulajdon­ságai sejttenyészetekben való passzálása során megváltoznak. A megfigyelt legfontosabb vál­tozások közül kiemelkedik a vírus kórokozőké­pességének feltűnő csökkenése bizonyos számú passzázs után. Feltételezzük, hogy a patogemtas ilyen csökkenése azzal kapcsolatos, hogy a vírus elveszti az A-antigént, vagy olyan vírus-variáns felbukkanásának és szelektálódásának a követ­kezménye, amelyből az A-antigén hiányzik. Megállapítottuk továbbá, hogy a passzázsok során megjelenő A-antigént nem tartalmazó ví­rus megőrzi a vírus más antigénkomponenseit, és ezek a megőrzött antigének olyan ellenanya­gok termelését indítják meg a baromfi szerveze­tében, amelyek virulens vírussal történt ráfer-161356

Next

/
Thumbnails
Contents