161339. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyorsfagyasztott kész levesek, főzelékek és mártások előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1970. I. 31. (MA—2068) Közzététel napja: 1972. III. 28. Megjelent: 1973. VI. 30. 161339 Nemzetközi osztály: A 23 b 7/00 A 23 1 3 36 vf>»,* Feltalálók: Dr. Beké György vegyészmérnök, Posgay Gyula mezőgazdasági mérnök, Mezei Pál élelmezési technikus, Budapest Tulajdonos: Magyar Hűtőipar, Budapest Eljárás gyorsfagyasztott kész levesek, főzelékek és mártások előállítására A találmány gyorsfagyasztott kész levesek, főzelékek és mártások előállítási eljárására vo­natkozik. Ismeretes, hogy a gyümölcs- és zöldségfélék táplálkozásélettani jelentősége elsősorban a vi­taminok, ásványi sók, szerves savak, íz- és za­matanyagok szolgáltatásában van. Feldolgozási technológiájuk kialakításakor, tehát a tartósítá­si mód megválasztásakor, arra kell törekedni, hogy ezek az anyagok az eljárás során a lehető legkisebb veszteséget szenvedjék. Az élelmiszer tartósításokat (sterilezés, szárí­tás, aszalás stb.) általában megelőzi a zöldség­es gyümölcsfélék gyártásakor az előfőzés. A gyorsfagyasztásra kerülő termékek egy részé­nél is szükség van előfőzésre. A különböző ismert leveskészítmények legna­gyobbrészt dehidrált készítmények, koncentrá­tumok és extraktumok. E termékek jellemzői, hogy rehidrálás (felfőzés) után, vagyis felhasz­náláskor magukon viselik a tartósítási eljárás­ból származó jelleget, ezért tipikus konzervátu­mok. A termékek többszöri, minimálisan há­romszoros erőteljes hőkezelésük következtében csökkent biológiai és élvezeti értékkel rendel­keznek. Rehidrálásukkor, fogyasztásuk alkal­mával ezen oknál fogva a kiinduló anyagokra részben vagy csak csökkent mértékben karak­terisztikusak. A hőkezeléssel (sterilezéssel) tartósított főze­lék- és mártáskonzervek ugyancsak magukon viselik a tartósítási eljárásból származó jelleget. A fogyasztásuk előtti többszöri, szintén legalább háromszoros hőkezelés következtében ezeknek 5 az ételeknek is kisebb a biológiai értéke, vala­mint jelentősen csökken a sterilezett élelmisze­rek vitamintartalma (Dr. Telegdy—Kováts: Élel­mezési Iparok, I. kötet 450—452. oldal (1957)). Fejlődést jelentett a levesek, főzelékek, már-10 tások tarósítási eljárásában a gyorsfagyasztás bevezetése. A 63 428 sz. NDK szabadalmi leírásban ismer­tetett eljárás szerint például burgonyamasszát állítanak elő és azt fagyasztják. Az elkészített burgonyamassza azonban csak ún. „félkész­anyag", amelyből csak a megfelelő fűszerek, adalékanyagok hozzáadásával, valamint a gom­bócok kiformázásával és kifőzésével készíthető el a kívánt étel. A gyorsfagyasztással tartósított levesek, főze­lékek, mártások gyártása során haladást jelen­tett, hogy hőkezelés itt csak ezek étellé készíté­séhez szükséges. A sterilizálást, illetve dehidrá­lást a gyorsfagyasztás helyettesíti. A fenti előny 25 mellett azonban ezek a termékek is csak újbóli felengedtetés, felfőzés után kerülhetnek fo­gyasztásra, tehát a gyorsfagyasztott készételek is kétszeri hőkezelésnek vannak alávetve, sőt enzimológiai és mikrobiológiai tekintetben 30 előnytelen felengedtetésnek is ki vannak téve. 15 20 161339

Next

/
Thumbnails
Contents