161339. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyorsfagyasztott kész levesek, főzelékek és mártások előállítására

161339 Az ismertetett eljárások technológiai folya­mata vázlatosan az alábbi: nyersanyagelőkészítés, ételkészítés, tartósítás (dehidrálás, sterilezés, gyorsfagyasz­tás). Ezeknek közös jellemzője, hogy a fogyasz­tásra elkészített termék tartósítására töreksze­nek. A találmány célja olyan eljárás kidolgozása, amely a fenti hátrányokat kiküszöböli és olyan termékek előállítását teszi lehetővé, amelyek biológiai és élvezeti értékük tekintetében nem különböztethetők meg a frissen készített ételek­től. A találmány értelmében úgy járunk el, hogy a növényi komponenst, amely gyümölcs- vagy zöldségféle lehet, ismert módon, a szokásos elő­készítés, így tisztítás, osztályozás, darabolás és adott esetben végrehajtott előfőzés után gyors­fagyasztással, előnyösen —35 C°-on tartósítjuk. Ezután leves-, főzelék-, illetve mártásalapot ké­szítünk oly módon, hogy növényi vagy állati zsiradékban megnövelt hőmérsékleten, előnyö­sen 130—160 C°-on lisztet keverés közben meg­pirítunk, ezután 60 C° alatti hőmérsékletre hűt­jük, majd keverés közben hozzáadjuk az étel jellegét kialakító fűszereket, stimulálóanyago­kat és/vagy ízesítőanyagokat, valamint az ava­sodásgátló anyagot, a lehűtött, előnyösen 15—20 C° hőmérsékletű anyagot formázzuk és egysé­gekké adagoljuk, végül előnyösen —35 C°-on gyorsfagyasztjuk, majd a gyorsfagyasztott nö­vényi komponenst és alap-komponenst egy vagy több adagot tartalmazó fogyasztási egységekké kiszereljük. Izesítőanyagként előnyösen sót, cukrot, fok­hagymát, vöröshagymát, ételecetet, kereskede­lemben kapható ételízesítőt használhatunk. Eze­ket a készítendő étel jellegének megfelelően adagoljuk, A fűszerek minőségét és mennyisé­gét szintén a készítendő étel jellege határozza meg. Fűszerként előnyösen paprikát, feketebor­sot vagy majorannát használunk. Avasodásgátlásra előnyösen propilgallátot használunk. Stimulálóanyagként tejterméket, előnyösen tejet vagy tejfölt, hús- vagy csontiésűrítményt adagolunk. A találmány szerinti eljárással kapott termék megőrzi friss jellegét, mert az eljárás során a biológiailag értékes, hőre nem érzékeny anya­gok egyáltalán nem, vagy csak kíméletes (60 C° alatti) hőkezelést kapnak. Ezenkívül az ízesítő­anyagok íz- és aromaanyagai sem távoznak el, a színanyagok (klorofil) nem bomlanak el. Így a termék nem különbözik a friss zöldség- vagy gyümölcsfélékből készített ételektől, mert azok­hoz hasonlóan ezt is csak egyszer, közvetlenül a fogyasztás előtt főzzük meg, ellentétben a fentiekben már említett dehidrátumokkal, ext­raktumokkal, konzervekkel vagy gyorsfagyasz­tott készételekkel. További előny, hogy csak az ételek kb. 25%-át kitevő értékes anyagokat dol­gozzuk fel, fagyasztjuk és tároljuk, minthogy a termék víz hozzáadása nélkül készül és csak 10 15 2D 25 30 35 40 50 55 60 65 eredeti (biokémiai) víztartalmával rendelkezik. A termékek vitamintartalma jól megközelíti a kiindulási értéket, így különösen nagy szerepet játszanak a gyógyélelmezésben. Elkészítési ide­jük rövidebb az ismert gyorsfagyasztott kész­ételeknél, de minden egyéb konzervált vagy de­hidrált készítmény elkészítési idejénél, sőt ezen felül az az előnyök is megvan, hogy a saját ké­szítés illúzióját is meghagyják a fogyasztónak. A zöldségféléket az előkészítés során előfőz­zük, ami bizonyos hőkezelést jelent, de az étel elkészítésekor előnyös a fogyasztó számára, mert a nyers zöldségekhez szükséges főzési idő arányosan rövidebb lesz, valamint az előfőzés során eltávozik a nemkívánatos íz, szag. Az előfőzést előnyösen 70—951 C° hőmérsékle­ten 4—12 percen át végezzük. Fogyasztás előtt a leves-, főzelék-, illetve mártásalapot vízzel felforraljuk, majd beada­golva a megfelelő gyümölcs- vagy zöldségkom­ponenst, készre főzzük. A találmány ser inti eljárás foganatosítására az alábbi kiviteli példákat adjuk meg. 1. példa Zöldbableves készítése összetevők: 130 g zöldbab 80 g levesalap Zöldbab előkészítése: 130 g tisztított, 26 mm-re vágott sárgahüvelyű babot a fűíz eltávolítása és az állomány beállí­tása céljából 90 C°-on 10—12 percen át előfő­zünk, majd —35 C°-on gyorsfagyasztjuk. Ezután levesalapot készítünk, amely az aláb­bi összetételű: Sertészsír Búzaliszt Gyorsfagyasztott pirított hagyma Fűszerpaprika Gyorsfagyasztott petrezselyemzöld Tejföl Húslésűrítmény Delikát 8 Konyhasó Porcukor Fokhagyma Ételecet (10%) Avasodásgátló A felhevített zsírban a lisztet zsemlyészínűre pirítjuk, majd a hő elzárása után fagyott álla­potban hozzáadjuk a pirított hagymát. Az így nyert masszát 60 C° alá hűtjük és állandó ke­verés közben hozzáadjuk a petrezselyemzöldet, fűszerpaprikát és fokhagymát. Az avasodás gát­lására 0,8%-os alkoholos propilgallát törzsoldat­ból 1 kg zsírtartalomra számítva 50 ml-t ada­golunk. A húslésűrítményt, Delikát 8-at, konyhasót, porcukrot a tejföllel egyenlősítjük, majd az alapmasszához keverjük. Egyenlősítés után ada­goljuk a masszához az ételecetet. Az ismertetett műveleti sorrendtől nem lehet eltérni. Az így elkészült levesalapot gép segítségével formázzuk és adagoljuk, majd fagyasztjuk. A fagyasztott és kiszerelt levesalap közvetle­nül összemérhető a megfelelő adagban kimért 25,0% 20,0% 7,5% 0,7% 5,0% 15,0% 10,0% 5,0% 2,0% 3,7% 0,7% 5,0% 0,4% 2

Next

/
Thumbnails
Contents