161190. lajstromszámú szabadalom • Hidraulikus nyomatékerősítő különösen elektrohidraulikus lptetőmotorhoz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1970. IX. 18. (SE-1536) Közzététel napja: 1972. II. 28. Megjelent: 1973. IV. 30. 161190 Nemzetközi osztályozás: B 23b 47/00 B 23g 5/00 uuuu'fli Feltalálók: Ábel Villmos gépészmérnök Fekete Istvánná gépészmérnök Lugosi Lajos gépészmérnök, budapesti lakosok Tulajdonos: Szerszámgépipari Művek Budapest—Halásztelek Hidraulikus nyomatékerősítő különösen elektrohidraulikus léptetőmotorhoz A találmány olyan hidraulikus nyomatékerő­sítő, amely villamos léptetőmotorral kiegészítve, — mint elektrohidraulikus léptetőmotor — al­kalmas pl. szerszámgépek előtoló mozgást végző szánjainak működtetésére. 5 Ismeretesek olyan hidraulikus nyomatékerő­sítők, melyek villamos léptetőmotorral ellátva alkalmasak, pl. szerszámgépek előtoló mozgást végző szánjainak működtetésére. Ilyen pl. a 3 310 264 lajstromszámú USA szabadalmi leírás- 10 ban ismertetett berendezés. Énnek legfőbb jellemzője, hogy a hidraulikus motor és ennek működtetését végző négyvezér­lőélű tolattyú a hozzátartozó szerkezeti résszel, a tolattyúpersellyel különálló szerkezeti egy- 15 séget képez. Mivel a tolattyú a negatív vissza­vezetést megvalósító kinematikai lánc része, ez azt eredményezi, hogy a négyvezérlőélű tolaty­tyú a tolattyúperselyben a motortengellyel min­denkor azonos fordulatszámmal forog. 20 A négyvezérlőélű tolattyúnak a tolattyúper­selyben végzett forgómozgása a nyomatékerő­sítő működéséhez nem szükséges, ehhez csupán a tollattyú és a tolattyúpersely axiális irányú relatív elmozdulást kell biztosítani. A relatív 25 elfordulás csupán a tolattyú és a persely kopá­sát növeli, ezáltal a nyomatékerősítő élettarta­mát csökkenti. Az ismert hidraulikus nyomatékerősítők így a fentebb említett is többnyire úgynevezett 30 síkvezérlésű hidraulikus motorral rendelkeznek, melyekre jellemző, hogy a dugattyúház a mo­tortengellyel szinkron forog, ennek folytán nagy a motor saját tehetetlenségi nyomatéka. Szög­helyzetszabályozó rendszerről lévén szó, a sta­bilitást még biztosító, a hidraulikus motor ten­gelyére vonatkozó összes tehetetlenségi nyoma­ték megengedett legnagyobb értéke kötött. Mivel a motortengelyre ható összes tehetetlenségi nyomaték a motor saját tehetetlenségi nyoma­tékának és a külső — terhelő — tehetetlenségi nyomatéknak az összege, a megengedett külső tehetetlenségi nyomaték értéke függ a motor saját tehetetlenségi nyomatékától. Az úgynevezett síkvezérlésű hidraulikus mo­toroknál a nagy saját tehetetlenségi nyomaték csak kis értékű, külső, terhelő tehetetlenségi nyomatékot enged meg. Ez a körülmény a nyo­matékerősítő beépítése és alkalmazása szem­pontjából kedvezőtlen. Növelhető a megengedett terhelő tehetetlen­ségi nyomaték — a nyomatékerősítő jellemző paramétereinek (hurokerősítés) megfelelő meg­választásánál—, azonban az a szabályozási idő növekedését, tehát a rendszer működési gyorsa­ságának csökkenését vonja maga után, ami a felhasználás szempontjából igen kedvezőtlen. (Megnőnek a stacionárius és tranziens hibák). Célunk tehát egy olyan megoldás biztosítása, melynél a megengedett külső — terhelő — te-161190 ;

Next

/
Thumbnails
Contents