161149. lajstromszámú szabadalom • Gumiabroncs radiális vázzal

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. XII. 23. (MI—439) Franciaországi elsőbbsége: 1969. XII. 23. száma: 6944776. Közzététel napja: 1972. II. 28. Megjelent: 1973. I. 31. 161149 Nemzetközi osztály: B 29 h 17/00 B 60 c 9/00 Feltaláló: Jean Bemard Montagne, mérnök, Cébazat, Franciaország Tulajdonos: Michelin et Cie (Compagnie Generale des Etablissements Michelin) cég, Clermont-Fer­rand, Franciaország Gumiabroncs radiális vázzal A találmány radiális vázzal rendelkező gumi­abroncsokra vonatkozik. Az egyik ilyen típusú ismert gumiabroncsnál a váz egy vagy több kábelrétegből van felépít­ve, amelyek az abroncs radiális síkjaiban van- 5 nak elhelyezve. Mindegyik réteget párhuzamos, vagy csaknem párhuzamos kábelek alkotják, amelyek kötő-gumirétegbe vannak ágyazva, amely a kábelekhez tapad és kitölti a kábelek közötti hézagokat. Mint ismeretes, a kötőréteg 10 két finom gumilemezből áll, amelyek között a kábelek mintegy szendvicsszerkezetet képezve helyezkednek el, és amelyek egymáshoz vannak hegesztve a gumiabroncs gyártása során. A je­lenlegi ipari gyakorlatban azonos minőségű kö- 15 tő-gumit alkalmaznak valamely abroncsváz kü­lönböző rétegeinek anyagaként, és ugyanabban a rétegben is, a réteg különböző tartományaihoz. Megállapítást nyert, hogy bizonyos radiális vázszerkezetű gumiabroncsokban, nevezetesen 20 azokban az abroncsokban, amelyekben nagyon rugalmas kábelekből felépített vázszerkezetet alkalmaznak, a kábelek kötő-gumijának a meg­választásától függően bizonyos hibák jelentkez­nek, így, ha kis rugalmassági moduluszú kötő- 25 -gumit alkalmaznak, az elősegíti a váz kábelei­nek a szétválását a váz visszahajlításának a vég-tartományában, a gyűrűalakú peremrészek­ben, vagy a gyűrűalakú peremrészekkel szom­szédos oldallap-tartományokban; ez a megálla- 30 pítás különösen érvényes arra a vázrétegre, amely a legmagasabban fekszik az oldallapban a merevítő-peremhuzal körüli visszahajlítása után. Ha viszont nagy rugalmassági moduluszú kö­tő-gumit alkalmaznak, fennáll a kábelek közötti kötő-gumi elszakadásának a veszélye radiális vonalak mentén az oldallap felső zónájában^ azaz, az oldallapnak abban a tartományában, amely a futófelület és az oldalfelület középrésze között helyezkedik el. Az említett meghibásodá­sok bármelyike bekövetkezhet, ha az előbbi ér­tékek közé eső értékű rugalmassági moduluszú kötő-gumit választanak. A találmány célja, hogy az ismert gumiabron­csok fentiekben felsorolt hátrányait kiküszöböl­je, és olyan radiális vázszerkezetet szolgáltasson gumiabroncsokhoz, amely egyformán jól ellen­áll az oldallap felső zónájában levő kábelek kö­zötti szakadásoknak, és a kábelek, valamint az ágyazó-gumianyag szétválásának az alsó zóná­ban, azaz, az oldallapnak abban a tartományá­ban, amely a peremben elhelyezett merevítőhu­zal és oldallap középrésze között helyezkedik el. A találmány szerinti radiális vázzal ellátott gumiabroncsnak legalább egy, az oldallapokban húzódó radiális a hő hatására zsugorodó anyag­ból készített kábelekből álló rétege van, amelyek a merevítő peremhuzalok körül vannak átvezet­ve és az oldallapok irányában bizonyos távol-161149

Next

/
Thumbnails
Contents