161004. lajstromszámú szabadalom • Eljárás PGF1 -típusú prosztaglandin-analógok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969, VII. 28. (UO—56) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1968. VII. 29. (748 167) Közzététel napja: 1972. I. 28. Megjelent: 1973. XI. 30. 161004 Nemzetközi osztályozás; C 07 c 61/32; C 07 c 61/36; C 07 e 69/66; C 07 c 69/74 ^.•;iS ;fiL«HH/!j; ísf^­Feltaláló: Pike John Edward vegyész, Kalamazoo, Michigan, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: The Upjohn Company cég, ivalamazoo, Michigan, Amerikai Egyesült Államok Eljárás PGFi-típusú prosztaglandin-analógok előállítására Ez a találmány bizonyos vegyületekre, továb­bá az előállításukra szolgáló eljárásokra és in­termedierekre vonatkozik. Közelebbről megje­lölve : a j elén találmány a prosztaglandin Ei (PGEi) új analógjaira, a prosztaglandin F3 . 5 (PGF]« és PGFijS) új analógjaira, a proszta­glandin Ai (PGAi) új analógjaira, továbbá a PGEls PGFi«, PGFjy? és PGA t valamint az új analógok előállítására szolgáló új módszerekre és az ezen eljárásokban használt új intermedi- io erekre vonatkozik. A PGEi szerkezetét a csatolt rajz I. képlete: A PGFI^Í szerkezetét a csatolt rajz II. kép­lete; 15 A PGFi/? szerkezetét a csatolt rajz III. képlete; A PGAi szerkezetét a csatolt rajz IV. kép­lete ábrázolja. A PGEi, PGFi«, PGF±ß és PGAi sztereokémiái ismertetését lásd: Nature, 212. 38 (1960). 20 Az L, II., III. és IV. képletekben, valamint a későbbiekben .megadott többi képletekben a ciklopentán-gyűrűhöz kapcsolódó szaggatott vo­nal egy «-konfigurációjú helyettesítőt jelöl, vagyis olyant, amely a ciklorpentán-gyűrű síkja 25 alatt helyezkedik el. A ciklopentán-gyűrűhöz kapcsolódó folytonos vastag vonal pedig egy ^-konfigurációjú helyettesítőt jelent, vagyis olyant, amely a cikkxpantán-gyűrű síkja felett van. 30 A PGEt, a PGFi«, a PGFi/J és a PGAX a prosztánsav (prostanoic acid) származéka, ennek szerkezetét és számozását a csatolt rajz V. kép­lete ábrázolja. A prosztánsav szisztematikus ne­ve 7-f(2^-oktil)-ciklopent-lia-il]-heptánkarbon­sav. Az V. képletű vegyülethez hasonló, de a cik­lopentán-gyűrűhöz /?-koafigurációval kapcsoló­dó és terminális karboxil-csoportot tartalmazó oldallánccal rendelkező vegyületet 8-izoprosztán­savnak nevezik. Ennek szerkezetét a csatolt rajz VI. képlete ábrázolja. Az izo-prosztánsav szisz­tematikus neve' 7^[(2^-Qktil)-eüclopen.t-ljS-il]­-heptánkarboinsav. A prosztaglandin E-t és analóg származékait, melyeket a jelen találmány szerinti új eljárá­sokkal állítunk elő, a esatolt rajz VII általá­nos képlete ábrázolja. Ebben Rí hidrogénatom, 1—8 szénatomos alkilgyök, 3—10 szénatomos cikloalkilgyök, 7—12 szénatomos aralkilgyök, fenilgyök, 1—3 klóratommal vagy 1—4 szén­atomos alkilgyökkel helyettesített fenilgyök, vagy olyan etilgyök, amely '/^-helyzetben 3 klóratommal, vagy 2 vagy 3 brómatommal, vagy 1, 2 vagy 3 jódatommal van helyettesít­ve; R2 hidrogénatom, vagy 1—8 szénatomos alkilgyök, amely 0—3 fluoratommal lehet he­lyettesítve; R3 és R4 hidrogénatom, vagy 1— 4 szénatomös alkilgyök; C„H2ri 1—8 szénat'o-161004

Next

/
Thumbnails
Contents