160943. lajstromszámú szabadalom • Szubsztituált 1-tiazolil-karbamidokat tartalmazó gyomírtószerek és eljárás a hatóanyagok előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG -flpr^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS I Bejelentés napja: 1970. VIII. 13. (MA—2133) Nagy-Britanniai elsőbbségei: 1969. VIII. 15. (40 868/69), 1970. I. 23. (3488/70) Közzététel napja: 1972. I. 28. Megjelent: 1974. I. 31. 160943 Nemzetközi osztályozás: A 01 n 9/02; C 07 c 127/20; C 07 d 91/33 Feltalálók: Dowding John vegyész, Burnham-on-Crouch, Essex, Leeds William George vegyész, London, Nagy-Britannia Tulajdonos: May and Baker Limited cég, Dagenham, Essex, Nagy-Britannia Szubsztituált 1-tiazolil-karbamidokat tartalmazó gyomirtószerek és eljárás a hatóanyagok előállítására A találmány hatóanyagként tiazolszármazé­kokat tartalmazó új gyoimirtószerekre és a ha­tóanyagok előállítási eljárására vonatkozik. Ismeretes például az 1131207 számú brit szabadalmi leírásból és az 1533184 számú francia szabadalmi leírásból, hogy az I általános képletű tiazolszármazékoknak értékes gyomirtó tulajdonságaik vannak, és különösen alkalma­sak gyomként tenyésző füvek, bokrok és nem kívánatos bozót növekedésének akadályozására vagy elpusztításukra. Az I általános képletben X és Y azonosak vagy különbözők lehetnek, és hidrogén- vagy halogénatomot vagy nitro-, tiocianáto-, ciano-, karboxil-, alkoxikarbonil-, amino-, hidroxil-, hidroxialkil-, 1—4 szénatomos alkil-, 1—4 szénatomos alkoxi-, 1—4 szén­atomos halogénalkil-, 1—4 szénatomos halogénalkoxi-, aril-, halogénezett aril-, alkilaril-, alkoxiaril-, halogéne­zett alkilaril-, halogénezett alkoxi­aril-, ariloxi-, halogénezett ariloxi-, nitroariloxi- vagy alkilariloxicsopor­tot jelentenek, Z oxigén- vagy kénatomot jelent, Rí hidrogénatomot, 1—4 szénatomos al­kil-, alkoxi-, alkenil-, alkenoxi- vagy alkinilcaoportot-, alkilacil-, halogéne­zett alkilacil-, arilacil-, halogénezett arilacil-, alkilarilaeü-, vagy alkoxi­arilacilcsoportot jelent és R2 és R3 azonosak vagy különbözők lehetnek, 5 és hidrogénatomot vagy 1—4 szénato­mos álkil-, alkoxi-, alkenil-, alken­oxi- vagy alkinilcsoportot vagy alkil­aril-, halogénezett alkilaril-, aril-, ha­logénezett aril-, ariloxi- vagy halogé-10 nézett arüoxicsoportot jelentenek, az­zal a korlátozással, hogy ugyanabban a vegyületben R2 és R3 közül csak az egyik jelenthet hidrogénatomot. 15 Az Í vV'-.Hnos képletű tiazolszármazékok totális gyomüi. »Vként, szelektív gyomirtó­szerekként és növei.v , : «abályozó szerekként használhatók. Alkalmaznátok a növények el­vetése vagy elültetése előtt vagy elvetése után, 20 de a termesztett növények vagy gyomok kike­lése előtt preemergens kezelésként, vagy kike­lésük után posztemergens kezelésként. Az I általános képletű tiazolszáirmazékok gyomirtó­szerekként való alkalmazása esetén az ajánlott 25 adag hektáronként 0,1—30 kg, előnyösen hek­táronként 0,5—20 kg. Az I általános képletű vegyületek egy része tartósan, több hétig, sőt több hónapig fejt ki gyomirtó hatást. Kutatásaink és kísérleteink során kitűnt, 80 hogy a tiazolszármazékoknak egy eddig le nem 160943

Next

/
Thumbnails
Contents