160925. lajstromszámú szabadalom • Hulladékkal is fűthető szárító berendezés egyenletes légsebességi és hőmérsékleti mezővel

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1971. Hl. 04. (IA—637) Közzététel napja: 1971. IX. 08. Megjelent: 1973. XII. 31. 160925 Nemzetközi osztályozás F 27 b 13/12; F 27 d 17/12 Feltaláló: Dr. Szőke Balázs gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Ipari Épülettervező Vállalat, Budapest Hulladékkal is fűthető szárító berendezés egyenletes légsebességi és hőmérsékleti mezővel A találmány hulladékkal is fűthető szárító berendezés egyenletes légsebességi és hőmér­sékleti mezővel, elsősorban fa, kerámia és konzervipari termékek szárítására. A legtöbb iparágban már tisztázottak a szá­rítástechnológiai kérdései és a szárító beren­dezéseket gyártó vállalatok ma már világszerte gyártanak olyan szárítókamrákat, amelyekben a szárító levegő hőmérséklete és nedvesség- íu tartalma tetszés szerint beállítható. Ezeknél azonban mindmáig nincs biztosítva a szárítás egyenletessége és gazdaságossága. A szárítás egyenletessége attól függ, meny- if nyire sikerül egyenletessé tenni a szárító levegő hőmérsékletét, nedvességét és sebességét a ra­kattér hossza és magassága mentén. A jelenleg legkorszerűbbnek tekintett szárító kamrákban a rakattér egyik oldalán ventillátorokat helyez- 20 nek el. A ventillátorok által szállított levegő először a rakattér felső részén fut át, majd megfordul és a rakattér alsó részén tér vissza. Ennél a sziárítókamránál a felső és az alsó 26 légcsóva közepén 6—8 m/mp légsebességek alakulnak ki, a rakattér közepén viszont 30—50 cm vastag rétegben holt tér keletkezik, ahol a légsebesség értéke kevesebb, mint 0,2 m/mp, ami nein kívánatos. *« 2 Más szárítóikamrákban a ventillátorokat a rakattér fölötti álmennyezet fölé szerelik és a levegő a kamrafal mellett leáramolva jut be a rakattérbe. Ezeknél a szárítókamráknál azonban a levegő nagy része a rakattér aljáig fut le és így itt keletkezik sokkal nagyobb légsebesség, mint a rakattér tetején vagy közepén, ami ugyancsak nem kívánatos. A szárítás gazdaságossága sem kielégítő, mert a ma nagyon elterjedt acélvázas szárítóknál a nagy hőmennyiséget elvonó erős hŐhidak miatt jelentős többletenergiára van szükség. További zavaró tényező a szokványos ajtók alján levő keréknyamkarima nyíláson beáramló külső hi­deg levegő is. Kivételt képeznek ez alól a szár nyas csavarral leszorított ajtók, amelyek előtt mintegy 1,5 m hosszú vendég-sínpárt helyez-, nek el és ezt az ajtó zárása előtt eltávolítják. A vendég-sínpár emelgetése azonban nehéz munka és balesetveszélyes is. További hiányosság, hogy a kezelő személy nem tudja pontosan megállapítani, az átlag­rakomány mikor érte el &x előírt végnedves­séget. A szárítás idejét csak előző számítások tapasztalata és közelítő számítások útján lehet durván meghatározni. Jelentős idő- és energia­veszteséget jelent a biztonsági ráhagyás. Ugyan­ekkor egyes részeken túlszáradás lép fel. További hátrány, hogy a szárítókamrák fűté­sért mindenütt költséges üzemanyagot használ-160925

Next

/
Thumbnails
Contents