160854. lajstromszámú szabadalom • Nagy munkaszélességű szemenkénti vetőgép dughagyma és hagymamag vetésére

MAGYAR NÉPKÖZTABS ASAG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIV AT AI» Bejelentés napja: 1971. I. 27. (BA—2528) Közzététel napja: 1972. I. 28. Megjelent: 1973. XI. 30. 160854 Nemzetközi osztályozás: A 01 c 7/04 Hóm* 9. S Bayer István gépésztechnikus, Kovács Ambrus gépészmérnök, Óvári Tibor üzemmérnök, Baja Nagy munkaszélességű szemenkénti vetőgép dughagyma és hagymamag vetésére i- - , A találmány a hagymatermesztést nagyüzemi módszerekkel lehetővé tevő szemenkénti vető­gép, amely cserélhető alkatrészekkel egyaránt alkalmas nagymamáig és dughagyma vetésére. A gép a magok, illetve dughagyma adagolását, földbe vetését és betakarását egy műveletben végzi el. A magok ki választására és elvetésére több megoldás ismeretes. Így a szemenkénti vető­gépeiknél a magszemosók szétválasztására isme­retes az 1,292.926 sz. NSZK szabadalom. Ennek lényege, hogy vákuum által létesített szívóerő a vízszintes tengely körül forgó szállítógyürűbe beömlő magvakat alul a száUítógyűrű nyílásai­ba szippantja, majd az így megfogott magva­kat a gyűrű magával vive, a gyűrű kerületé­nek legmagasabb pontján elejti. Az elejtés az­által történik, hogy megszűnik a szívó erő. majd a lyukakban netán visszamaradó magva­kat sűrített levegő ki is fújja. Az így elejtett magvak a vetőcsőbe pottyannak. A szállító­gyűrű a lyukak irányában szűkülő terelő bor­dákkal van ellátva, ami a magvak lyukakba való kerülését segíti elő. Ez a szállítógyűrű rugalmas, elasztikus anyagból van és egy részén — a magvak lyukakban való megtartására — tömített vákuumtérirel van körülvéve. Ismeretes még a magvetőgépek területén az 1,162.683 sz. angol szabacklomban leírt mag­osztályozó és magvetőgép. Ezen berendezés lé­nyege az, hogy a tartályban levő magok reke­szes berendezésen keresztül egy forgó tárcsára jutnak és a forgó tárcsán levő vájatok egy me-5 netben elvégzik a mag osztályozását és kiada­gotlását, A tartályban levő magokra ható, komp­resszorral létesített levegőnyomás elősegíti a magok mozgását és a forgó tárcsára való jutá­sát. A levegő energiáját egy megfelelő szer-10 kezeten keresztül egyúttal a magok szennye­zettségének megszüntetésére és ezzel az idegen anyagok okozta dugulás kiküszöbölésére is fel­használják. -15 Ismeretes még a '189.8256 sz. osztrák szalba­dalomban részletezett szemenkénti kanalas •vetőgép. E szabadalom lényege abban áll, hogy a vető mechanizmus egy vízszintes tengely körül forgó, sugárirányban elhelyezett kanál-20 szerkezet, amelynél a kanalak serlegből, nyél­ből és lábból állnak és amelyek billenthetően vannak ágyazva. A kanalak a magtérben ser­legükbe fognak egy magot és elfordulva, egy bizonyos pozícióban egy bütykös tárcsa hatásá-25 ra a megragadott magvat a vető csatornába dobják. A vető csatornából a magvak a tár­csás osoroszlyák által felhasított barázdába ke­rülnek, majd a barázdát egy láncos takarp szerkezet befedi. A kanalak kelyhe különböző 30 méretűre cserélhető. 1608Ö4

Next

/
Thumbnails
Contents