160813. lajstromszámú szabadalom • Eljárás PGA-típusú prosztaglandin-analógok előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. VII. 28, (UO—37) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1968. VE. 29, (748.158) Közzététel napja: 1971. XII. 27. Megjelent: 1973. XII. 05. 160813 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 61/32; C 07 c 61/36; C 07 c 69/66; C 07 c 69/74 Feltaláló: Pike John Edward vegyész, Kalamazoo, Michigan, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: The Upjohn Company cég, Kalamazoo, Michigan, Amerikai Egyesült Államok Eljárás PGA-típusú prosztaglandin-analógok előállítására Ez a találmány bizonyos vegyületekre, továb­bá az előállítástikra szolgáló eljárásokra és in­termedierekre vonatkozik. Közelebbről megje­lölve: a jelen találmány a prosztaglandin Ei (PGEi) új analógjaira, a prosztaglandin Ft 5 (PGFia és PGFi/5) új analógjaira, a prosztaglan­din Ai (PGAi) új analógjaira, továbbá a PGEi, PGFia, PGFi/S és PGAi valamint az új analógok előállítására szolgáló új módszerekre és az ezen eljárásokban használt új intermedierekre vo- 10 natkozik. A PGEi szerkezetét a csatolt rajz I. képlete: A PGFia szerkezetét a csatolt rajz II. képlete; A PGFi/? szerkezetét a csatolt rajz III. képlete; 15 A PGAi szerkezetét a csatolt rajz IV. képlete ábrázolja. A PGEi, PGF1Ö, PGFi/? és PGAi szte­reokémiái ismertetését lásd: Nature. 212, 38 (1960). Az I., IL, III. és IV. képletekben, valamint a 20 későbbiekben megadott többi képletekben a cik­lopentán-gyűrűhöz kapcsolódó szaggatott vonal egy a-konfigurációjú helyettesítőt jelöl, vagyis olyant, amely a ciklopentán-gyűrű síkja alatt he­lyezkedik el. A eiklopentán-gyűrűhöz kapcsolódó 25 folytonos vastag vonal pedig egy /Mtorífiguráeió­jú helyettesítőt jelent, vagyis olyant, amely a ciklopentán-gyűrű síkja felett van. A PGEi, aPGFia, a PGFi^ és a PGAi a prosz­tánsav (prostanoic acid) származéka, ennek szer- 2Q kezetét és számozását a csatolt rajz V. képlete ábrázolja. A prosztánsav szisztematikus neve 7-- [(2/?-oktil)-ciklopent-l a-il] -heptánkarbonsav. Az V. képletű vegyülethez hasonló, de a cik­lopentán-gyűrűhöz jö-konfigurációval kapcsolódó és terminális karboxil-csoportot tartalmazó ol­dallánccal rendelkező vegyületeket 8-izoprosz­tánsavnak nevezik. Ennek szerkezetét a csatolt rajz VI. képlete ábrázolja. Az izo-prosztánsav szisztematikus neve 7-[(2/?-oktil)-ciklopent-l/?-ol] -heptánkarbonsav. A prosztaglandin E-t és analóg származékait, melyeket a jelen találmány szerinti új eljárások­kal állítunk elő, a csatolt rajz VII. általános kép­lete ábrázolja. Ebben Rí hidrogénatom, 1—8 szénatomos alkilgyök, 3—10 szénatomos cikloal­kilgyök, 7—12 szénatamos aralkilgyök, fenil­gyök, 1—3 klóratommal vagy 1—4 szénatamos alkilgyökkel helyettesített fenilgyök, vagy olyan etilgyök, amely /?-helyzetben 3 klóratommal, vagy 2 vagy 3 brómatommal, vagy 1, 2 vagy 3 jódatommal van helyettesítve; R2 hidrogénatom, vagy 1—8 szénatomos alkilgyök, amely 0—3 fluoratommal lehet helyettesítve, R3 és R4 hid­rogénatom, vagy 1—4 szénatomos alkilgyök; CriHjn 1—8 szénatomos alkiléngyök, amely 0— 2 fluoratommal lehet helyettesítve, a ~ jel pedig azt jelenti, hogy a —Cri H-2,!—COORi csoport 160813

Next

/
Thumbnails
Contents