160792. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szubsztituált dibenzoxazocinonok előállítására

MAGYAR KfiPKOZTA RS AS ÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. IV. 23. (SU—431) Amerikai Egyesült Államok-Jbeli elsőbbsége: 196». IV. 29. (725174) Közzététel napja: 1971. XII. 27. Megjelent: 1973. XI. 30. 160792 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 87/54 «- * i ^ Feltalálók: Yale Harry Louis, New Brunswick, Spitzmiller Ervin Richard, Highland Park, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: E. R. Squibb and Sons INC. cég, New York, Amerikai Egyesült Államok Eljárás szubsztituált dibenzoxazocinonok előállítására A találmány tárgya eljárás az I általános kép­letü új 12-szubsztituált 6H-dibenz[b,fj[l,4]oxazo­cin-ll(12H)-onok és savakkal alkotott addíciós sóik előállítására. Ebben a képletben a két R egy-egy azonos vagy különböző 1—5 szénatomos alkilcsoportot jelent, és X egyenes vagy elágazó széhláncú kevés szén­atomos alkiléncsoportot, például metilén-, etilén-, propilén-, izopropilén-, butilén-, di­metilén- vagy hasonló csoportot jelent. Az I képletü vegyületek savaddíciós sókat al­kotnak számos szervetlen és szerves savval. Ezek a sók gyakran igen alkalmasak a termék, nek a képződési reakciókeverékből vagy oldósze­res kivonatából való elkülönítésére, minthogy oldhatatlanok számos közegben. így a termék ki­csapható oldhatatlan sója alakjában, és szokvá­nyos műveletekkel átalakítható a szabad bázissá vagy egy másik sóvá. Savak között megemlíthető a sósav, hidrogén­bromid és hidrogénjodid, elsősorban az első ket­tő, egyéb szervetlen savak, mint a foszforsav, kénsav, salétromsav stb., szerves savak, mint az oxálsav, borkősav, almasav, maleinsav, citrom­sav, kámforszulfonsav, metánszulfonsav, ben­zolszulfonsav, toluolszulfonsav, szalicilsav, ben­zoésav, aszkorbinsav, mandulasav, pamoilsav és hasonlók. Az I általános képletü új vegyületek és fizioló­giailag elviselhető savaddíciós sóik alkalmasak a szívaritmia elnyomására különféle állatfajokon, például egéren, patkányon és kutyán. A szabad 5 bázisból vagy addíciós sójából 5—100 mg/kg elő­nyösen 45—65 mg/kg adag perorális alkalmazás­ra megfelelő alakban, például tabletta, kapszula vagy szirup alakjában vagy parenterális készít­ményként intramuszkulárisan befecskendezve 10 felhasználható szívaritmia megszüntetésére. Egé­ren például a tipikus adag perorálisan 45—50 mg/kg. Az I általános képletü vegyületek a II képletü 15 6H-dibenz[b,f][l,4]oxazocin-ll(12H)-onnak al­kálihidriddel vagy földalkálihidriddel, például nátriumhidriddel, lítiumhidriddel vagy kalcium­hidriddel, vagy egy alkilfémszármazékkal, pél­dául n-butillítiummal, aprotikus oldószerben 20 vagy aprotikus oldószerek, például N,N-dimetil­formamid vagy toluol, keverékében való reagál­tatásával készülhetnek. Így a III képletü anion sója keletkezik, és ezt egy aminoalkilhalogenid­dal, előnyösen kloriddal vagy bromiddal reagál-25 tatjuk. Ügy is eljárhatunk, hogy a III képletü aniont egy halogénalkilhalogeniddal, például eti­lénklórbromiddal vagy trimetilénklórbromiddal, átalakítjuk a 12-halogénalkil-származékká (IV. képlet) — ebben a képletben Y klór- vagy brom­id atomot jelent, és m értéke 2,3 vagy 4 — és az 160792

Next

/
Thumbnails
Contents