160792. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szubsztituált dibenzoxazocinonok előállítására

3 160792 4 utóbbit ammóniával vagy aminnal kezelve meg­kapjuk az I képletű vegyületet. A 6H-dibena[b,f]i[l,4]oxaz0dn-ll(12H)»on kiin­dulási anyag előállítására egy o-halogénmetil­benzoésav-alkilésztert egy o-nitrofenol alkáli­fémsójával reagáltatunk szerves oldószerben, például N,N-dimetilf oiimamid'ban.. Az így keletke­zett alkil-o-(o-nitrofenoxi)-j metilbenzoátot hidro­lizálva megkapjuk a megfelelő szabad szubszti­tuált benzoesavat. Ennek nitrocsoportját amino­csoporttá redukáljuk, és a terméket ciklizáljuk, például etilacetátban N,N'-diciklokarbodiimid­del, hogy megkapjuk a II képletű 6H-dibenz [b,f] [l,4]oxazocin-ll(12H)-ont. A következő példák szemléltetik az eljárás gyakorlati végrehajtását. A hőmérsékletet Cel­oxazocin-11 (12H)-on 1. példa 12-[2-(Dimetilamino)-etil]-6H-díbenz[b,f][l,4] zocin-ll(12H)-on 4,9 g 6H-dibenz[b,f][l,4]oxazocin-ll(12H)-on­nak 30 ml dimetilformamiddal készült oldatát szobahőmérsékleten nitrogénatmoszférában ke­verés közben hozzácsepegtetjük 1,2 g öO^/o-os ás­ványolajos nátriumhidrid szuszpenzióhoz. Eköz­ben a reakcióhőmérséklet 35°-ra emelkedik. A keletkezett színtelen oldatot szobahőmérsékleten 30 percig keverjük, majd 856 -ra melegítjük, 28°-ra hűtjük, és hozzácsepegtetjük 4,5 g 2-di­metilaminoetilbromidna'k 30 ml toluollal készült oldatát. Ezután a reakciókeveréket szobahőmér­sékleten 1 óra hosszat, majd 85°-on keverjük, leszűrjük, és a szüredéket bepárolva 11 g viasz­szerű maradékot kapunk. A maradékot 350 ml éterben oldjuk, és az éteres oldatot 3 ml tömény (37%-os) sósav és 25 ml víz elegyével extrahál­juk. A vizes savas oldatot lehűtjük, 300 ml étert rétegezürak rá, és szilárd káliumkarbonát hozzá­adásával beállítjuk 11 pH-ra. A bázis éteres ol­datát elkülönítjük, magnéziumszulfát fölött meg­szárítjuk, és az étert eltávolítva 4,0 g terméket kapunk 102—104° olvadásponttal. Ezt átkristá­lyosítva 35 rnl ligroinból 3,0 g cím szerinti vég­terméket kapunk. Olvadáspontja 105—106°. 2. példa 12-[3-(Dmietilamino)-protpil]-6H-dibenz[b,f]­[l,4]oxazocin-ll(12H)-on 5 g n-butillítiumhoz 50 ml száraz hexánban hozzáadjuk 11,3 g 6H-dibenz[b,f][l,4]oxazocin­-ll(12H)-onnak 500 ml száraz toluollal készült szuszpenzióját, az egészet 1 óra hosszat 70°-on keverjük, 30°-ra hűtjük, és hozzácsepegtetjük 10,0 g 3-dimetilaminopropilbromidnak 100 ml száraz toluollal készült oldatát, A reakciókeve­réket 16 óra hosszat 85—90°-on melegítve 4,9 g cím szerinti terméket kapunk. Ez hexánból át­kristályosítva 98—99°-on olvad. 3. példa 12-[2-(Dimetilamino)-etil]-6H-dibenz[b,f] [l,4]oxazotin-ll(12H)-on 5 Az 1. példában leírt módon eljárva, de 2-di­metilaminoetilbromid helyett 2-dietilamino­etilkloridoit alkalmazva, 12-[2-(dietilamino)­-etil]-6H-dibenz[b,f] [1,4]oxazocin-11 (12H)-ont 10 kapunk. Ez petroléterből (fp. 30—60°) átkristá­lyosítva 70—72°-on olvad. 4. példa 15 12-j[3-j(Dimetilamino)-propil]-6H-diibenz[b,f|­[1,4] oxazocin-11 (12H)-on 20 Az 1. példában leírt módon eljárva, de 2-di­metilaminoetilbromid helyett 3-dietilaminopro­pilkloridot alkalmazva, 12-{3~(dimetilamino)­propil]-6H-dibenz[b,f]>[l,4]oxazocin-ll(12H)-om kapunk. Ez pentánból átkristályosítva 67— 2g 68°-on olvad. Az 1—4. példákban kiindulási anyagként hasz­nált 6H-dibenz[b,f][l,4]-oxazocin-ll(12H)-ön például a következőképpen állítható elő: 30 a) 103 g nátrium-o-nitrofenolát, 103 g nát­riumbromid és 110(T ml N,N-dimetilformamid keverékéhez 450 ml N,N-dimetilformamidban oldott 188 g metil-2-klórmetilbenzoátot csepegte­tünk, és a keveréket kb. 3 óra hosszat 85— 90°-on melegítve 147 g metil-l-(o-nitrofenoxi)­-metilbenzqátot kapunk. Olvadáspontja 109— 111°. b) Az így kapott termékből 144 g-ot 3600 ml 95%-os etanolban szuszpendálunk, és 10 percig keverés és visszafolyatás közben forraljuk, majd a lehető leggyorsabban hozzáadjuk 31 g nát­riumhidroxidnak 750 ml vízzel készült oldatát. A forralást még 10 percig folytatjuk, a fűtést megszüntetjük, és élénk keverés közben gyorsan 45 hozzáadjuk 92 ml tömény sósav és 750 ml víz elegyét, majd 2100 ml vizet. A keveréket keve­rés közben lehűtjük, és a csapadékot szűrőn el­választva kb. 126 g o-(o-nitrofenoxi)-metilbenzoé­savat kapunk. Olvadáspontja 196—198°. 50 c) A b) alatt kapott termékből 27 g-ot, 200 ml 0,5 n nátronlúgot és 2,0 g Raney-nikkel katali­zátort 10 percig nitrogén alatt keverünk, majd leszűrjük. A szüredékhez 10 g Raney-nikkel ka-55 talizátort adunk, és a keveréket 3,6 att nyomás alatt 3 óra hosszat hidrogénezve 22 g o-(o-ami­nofenoxi)-metilbenzoésavat kapunk. Olvadás­pontja 178—179°. 60 d) A c) alatt kapott termékből 8,0 g-ot 750 ml vízmentes etilacetátban 18°-ra hűtünk, hozzá­adunk 7,2 g N.N'-diciklohexilkarbodiimidet 50 ml vízmentes etilacetátban, és a keveréket 24 óra hosszat keverve 2,7 g 6H-dibenz[b,f][l,4]oxa-65. zocin-ll(12H)-o!nt kapunk. 1

Next

/
Thumbnails
Contents