160716. lajstromszámú szabadalom • Eljárás dihalogénezett benzilsavalkilészterek előállítására

MAGYAR NfiPKÖZTAKSASAO ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI fífVATAL SZABADALMI Bejelentés napja: 1969. X. 21. (JE—370) Izraeli elsőbbsége: 1968. X. 21. (30.923) Közzététel napja: 1972. I. 12. Megjelent: 1973. X. 31. 160716 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 69/66 f'W&*fc >'„' Feltaláló: Sprinzak Yair egyetemi tanár, Rehovottí, Izrael Tulajdonos: Yeda Research and Development CO. LTD., Rehovoth, Izrael Eljárás dihaiogénezett benzilsavalkiíészterek előállítására i Találmányunk tárgya új eljárás előnyösen halogénezett benzilsavalkiíészterek, különösen 4,4'-dibróm-benzüsavalkilészterek előállítására. Az alkil-4,4'-diklór-, -4-klór-4'-bróm- és -4,4'­-dibróm-benzilátok ismert rovar- és féregirtó- 5 szerek. A halogénezett benzilsavészterek előállítására mind ez ideig ismert eljárások nem kielégítőek. E módszerek általában több reakciólépésből áll- 10 nak és ez az eljárást költségessé, valamint kö­rülményessé teszi és a kitermelést csökkenti. A termékek tisztasága továbbá nem minden esetben megfelelő [Berichte 41, 56 (1908); 691105 sz. belga szabadalom]. 15 Ismeretes, hogy difenilecetsavmetilésztert szo­bahőmérsékleten foenziltrimetilammómumhidr­oxid jelenlétében oxigénnel piridinben oxidálva mintegy 42% difenilhidroperoxiecetsavmetilész- 20 térből vagy benzilsavból (savanyítás után), mintegy 26% benzofenonból és kb. 5% benzil­savmetilészterből álló elegy képződik [J. Am. Chem. Soc. 85, 1656 (1963)]. Azt találtuk, hogy a kívánt benzilsavészter alacsony kitermelését 25 az oldat túl kis koncentrációja (mintegy 7,5%) és a benziltrimetilammóniumhidroxid túl nagy koncentrációja (120 mól%) okozza, mely a di­fenil-hidroxiperoxiecetsavmetilészter és benzo­fenon inem-kívánatos képződésének kedvez. 30 Találmányunk célja olyan halogénezett ben­zilsavalkilészter előállítási eljárás kidolgozása, mely kivételesen jó kitermelést és nagyon tisz­ta végtermékeket biztosít. A Proc. Chem. Soc. 1962, 150 közleményben ismertetett eljárás szerint alkil-difenil-acetátok oxidációja során főtermékként a megfelelő al­kil-a-hidroperoxi-difenil-acetátot kapják, míg a megfelelő alkil-benzilát csak kis mennyiségben képződik. Találmányunk tárgya eljárás (I) általános képletű halogénezett benzilsavalkiíészterek elő­állítására i(mely képletben R jelentése 1—4 szénatomos alkil-csoport; Hal jelentése klór- vagy brómatom; •n és m jelentése 0 vagy 1, mimellett m és n közül legalább az egyik 1), mely eljárást az jellemez, hogy a megfelelő difenüecetsavalkilészter poláros-aprotikus oldó­szerrel képezett 10—50 súly%-os oldatán, —10 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten, az ecetsav­alkilészterre számított legfeljebb 10 mól% (II) képletű kvaterner ammóniumhidroxid (mely képletben R* és R2 jelentése kis szénatomszá­mú alkil-csoport; R3 és R4 jelentése egymástól függetlenül kis szénatomszámú alkil-, fenil-, benzil- vagy piperidil-csoport) jelenlétében ke-160716

Next

/
Thumbnails
Contents