160708. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 5-fenil-benzodiazepinek előállítására

MAGTAB WÍPKÖZXÁÜSASAG OBSZAGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. XI. 17. (HO—1230) Amerikai Egyesült Államok-béli elsőbbsége: 1968. XI. 18. (776.775) Közzététel napja: 1972. I. 12. Megjelent: 1973. X. 31. 160708 Nemzetközi osztályozás: € «If d 53/06 "í; % tár i \' »^ Feltalálók: Field George Francis vegyész, West Caldwell, N. J., Sternbach Leo Henryk vegyész, Upper Montclair, N. J., Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: F. Hoffmann-La Roche et CO. Aktiengesellschaft cég, Basel, Svájc Eljárás 5-fenil-benzodiazepinek előállítására Találmányunk tárgya eljárás (I) általános képletű vegyületek előállítására (mely képlat­ben Rí jelentése halogénatom; R2 jelentése hidrogénatom vagy halogénatom ; R3 jelentése hidrogénatom vagy metil-esoport; R4 jelentése 5 hidroxi-csoport és R5 jelentése hidrogénatom vagy R4 és R5 együtt C—N kötést képeznek). A találmányunk tárgyát képező eljárást az jellemzi, hogy valamely (II) általános képletű 10 vegyületet (mely képletben Rí, R2 és R3 jelen­tése az (I) képletnél megadott és X jelentése kis szénatomszámú alkoxi- vagy kis szénatoraTszámú aciloxi-csoport) kémiai redukálószerrel, előnyö­sen komplex fémhidriddel — például lítium- IS alumíniumhidriddel vagy diizobutilalumínium­hidriddel — kezelünk és kívánt esetben a ka­pott vegyületet dehidratáljuk. A (II) képletű vegyületeket kémiai redukáló­szerekkel (pl. komplex fémhidridekkel mint pl. 20 lítiumalumíniumhidriddel, diizobutilalumínium­hidriddel stb.) alakíthatjuk a kívánt, R4 helyén hidroxi-csoportot és R5 helyén hidrogénatomot tartalmazó (I) képletű vegyületekké. E reak­ciólépés során a molekulából az X csoportot el- 25 távolítjuk, a 4,5-kettőskötést telítjük és a 4-lielyzetű oxigénatomot hidroxi-csoporttá alakít­juk. A reakciót célszerűen az általában hasz­nálatos ismert oldószerekiben (pl. éterekben, mint pl. tetrahidrofuránban vagy szénhidrogé- 30 2 nekben pl. toluolban) végezhetjük el. A reakciót célszerűen mintegy —-10 °C és 80 °C közötti hőmérsékleten, különösen előnyösen kb. 30—50 °C-on végezhetjük el. A találmányunk tárgyát képező eljárás elő­nyös foganatosítási módja szerint R2 helyén hidrogénatomot és Rí helyén halogénatomot tartalmazó (I) képletű vegyületeket állítunk elő. Az eljárás különösen előnyös foganatosítási módja, Rí helyén a benzodiazepin-gyűrű 74iely­zetéhez kapcsolódó halogénatomot tartalmazó (I) képletű vegyületek előállítására vonatkozik. A halogénszubsztituens különösen előnyösen klóratom lehet. A találmányunk tárgyát képező eljárás külö­nösen előnyös foganatosítási módja szerint 7--kIór-2,3,4,5-tetrahidro-5-fenil-lH-l,4-benzodia­zepin-4-olt állítunk elő, mely a gyógyászatilag igen értékes ismert 7-klór-2,3-dihidro-l-metil­-S-fenil-lH-l^benzodiazepinné alakítható. Az átalakítást ismert módon higanyoxidos oxidá­cióval, majd foszfortrikloridos redukcióval és az 1-helyzetben történő metilezéssel végezhet­jük el. Eljárásunk különösen előnyös foganatosítási módja szerint 7-klór-l-metü-2,3,4,5-tetrahidro­-5-fenil-lH-l,4-benzodiazepin-4-olt állítunk elő, melyet valamely erős bázissal, karbodiimiddel vagy izocianáttal történő kezeléssel 7-klór-2,3-1&0708

Next

/
Thumbnails
Contents