160448. lajstromszámú szabadalom • Eljárás poromer anyagok előállítására

IB AGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÄLMÄNXI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. IX. 19. (BA—2288) Német Szövetségi Köztársaság^beli elsőbbsége: 1968. IX. 21. (P 17 95 378.5) Közzététel napja: 1971. XI. 25. Megjelent: 1973. VII. 31. 160448 Nemzetközi osztályozás: C 08 h 15/04; C 08 j 1/44 linntiif . •> Feltalálók: Dr. Sanner Axel vegyész, Ludwigshafen am Rhein, Dr. Krauch Carl Heinrich vegyész, Heidelberg, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Badische Anilin- und Soda­fabrik Aktiengesellschaft cég, Ludwigshafen am Rhein, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás poromer anyagok előállítására 1 A találmány tárgya eljárás szálas szerkezetű rjolÉmereket tartalmaizó ponomer amyagdk előál­lítására etiléniesen telítetten monomerek besu­giárziásos polimBrizációjával. Poromer anyagokon kaipálláraiktív és lélegezni képes, azaz vízgőzt és 5 levegőt áteresztő anyagok értendők. Ismeretes, hogy etüénesen telítetlen monome­rek besugárzással pöhmerizációra késztethetők. Eközben gyakran sronziibiliaátaröíkat is alikai- 10 máznak, és általában szobahőmérsékleten dol­goznak. A monomereik rendszerint folyékony alaikban, azaz oldattam vagy folyékony anyag­ként állmaik rendelkezésire. Ismeretes• továbbá kristályos auláikban levő etilénesen telített imo- 15 nomereknelk anyagokban (ömmaigulkban) való pohmarizaläsa. Ismeretes végül monoetilénesen telítetlen imomomierek, például akrilmitril, aferil­amáíd és vinilpárrolidom, poiimerizációja <amor-' fan megdermedit oldatokban, ,például ricinus- 20 oläjibam. Mindezeknek az „Actions Chimiques et BiologSquies des Radiations" (10<sme série,, Mastsom et Cüe, Párizs 1966) című (könyv 4. fe­jezetóban összefoglalt eljárósokmalk a során ha­gyományos pcMimereket kapnak, általában por 25 vagy gél alakjaiban. Kivétel a tiszta metakril­sav-kristályok uOitriaibolya besugárzással végzett polimerizációja, amikor ugyanazon a 'kristályon belül kis részben szálas polimerek is képződnek amorf polimerek amellett [C. H. Bamfoírd, A. D. 30 Jenkins és J. C. Wiard: J. Polym. Sei. 37, 48 (1966)]. Azonkívül az 1 414 068 számú francia szaba­dalmi leírásból ismeretes szálakból álló bumdá­naik vizes poMmer-^diszperzióval való itatása és az átitatott.bundáinak oly mértékben való lehű­tése, hogy a vizes polimer-diszperzió befagyjon. Ekkor a poKmer^diszperzió fagyási agglomerá­ciója következik be sízálszerű képződményeknek a polimereikből való összeaMsával. A feladat poromér laipszerű anyagok előállí­tása szálas polimerekből olefiniesan telítetlen monomerek közvetlen polimerizáliásával. Ezt és a követikezőkíbem meghatározott további felada­tokat oldja meg a találmány. Azt találtuk, hogy poromer anyagok állítha­tók: elő lapszerű széles készítmények átitartásá­val olefinesen telítetlen monomereknek oldott vagy diszpergált alakban magy molekulasúlyú polimer műanyagokat tartalmazó oldatával és! /vagy .emulziójával, az átitatott szálas készít­ményinek az oldószer teljes vagy részleges kris­tályos megdermedése révén való befiagyasztá­siával, a legalább részben kristályosain megder­medt készítménynek az olefimesen telítetlen monomerek poMmerizáeiójával járó besugárzá­sával és az oldószer eltávolításával, ha többszö­rösen olefmesen telítetlen imonomerefc kizárása-, val dolgozunk. Meglepő, hogy az eljárás során 160448

Next

/
Thumbnails
Contents