160307. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fenilén-bisz-ditiokarbaminsav-észterek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 160307 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1970. IX. 18. (HO—1327) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1969. IX. 20. (P 19 47 746.4) Közzététel napja: 1971. VIII. 08. Megjelent: 1973, V. 31. Nemzetközi osztályozás: C 07 c 155/08; C 07 d 31/24; C 07 d 33/34 Feltalálók: Dr. Schorr Manfred vegyész, Frankfurt/Main, Dr. Dürckheimer Walter vegyész, Hattersheim/Main, Dr. Behrendt Lothar vegyész, Königstein/Taunus, Dr. Düwel Dieter vegyész, Hofheim/Taunus, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius und Brüning, Frankfurt/Main, Német Szövetségi Köztársaság \ Eljárás fenilén-bisz-ditiokarbaminsav-észterek előállítására A találmány tárgya eljárás az (I) általános képletű bisz-ditiokarbaminsav-észterek előállí­tására. A képletben Rí és R2 egymástól függetlenül hidrogénato­mot, halogénatomot vagy 1—6 szénatomos alkil- 5 vagy alkoxi-csoportot jelenthet, R3 jelentése adott esetben egy vagy több 1—6 szénatomos alkilcsoporttal szuibsztituált piridil­vagy kinolil-csoport lehet. A találmány szerinti eljárás lényege az, hogy 10 a (II) általános képletű bisz-ditiokarbaminsav vízoldható sóját ;— amely képletben X+ vala­mely kation ekvivalensnyi mennyiségét jelenti —• önmagában ismert imódon a (III) általános képletű klórvegyülettel reagáltatjuk. IS Kiindulási anyagként például az alábbi ter­mékeket alkalmazhatjuk: 2-klórmet.il-piridin, 3-klórmetil-piridin, 4-klórmietil-piridin, .2-klórmetil-4-:metil-pirid!n, 2--klórmetil-piridin, 2-kló;rmatil-4-jnetil-piridn, 2- 20 -klónmetil-6-metil-pirMin, 2-Jklónmetil^4,6-di-metil-tpiridin, 2r-klármetil-4,5^di(metil^piridin, 6--etil-2-klórmetilHpiridm, 2-HórmetiWsinolin, 3--klórmetil-kinolin, 4-klónnetil-kmolin. E vegyü­leteket célszerűen sósavas sójuk formájában .al- 25 kalmiazzuk, majd a reakció kezdetekor ekviva­lens .mennyiségű bázis hozzáadásával tesszük őket szabaddá. A kiindulási anyagként alkalmazott (II) álta­lános képletű fenilén^bisz-ditiokarbaminsav-só- 30 kat G. J. M. Van der Kerk és mtsai (Rec. 74 1268 (1955) által leírt eljárással állíthatjuk elő. Előnyösen az alkáli-, alkáli-földfém- vagy am­móniumsókat alkalmazzuk, továbbá szerves bá­zisok, különösen tercier aminők sóit használjuk fel. A reakciót előnyösen úgy valósítjuk meg, hogy a fenilénJbisz-ditiokarbaminsav vízben oldott sóját valamely vízzel elegyedő oldószerben ol­dott (III) általános képlet szerinti vegyülettel reagáltatjuk. Vízzel elegyedő oldószerre példa­ként az aoetont, alkoholt, tetrahidrof uránt, di­oxánt, acetonitrilt, formamidot, dimetilformami­dot, dimetilszulfoxidot említhetjük meg. A rövid idő múlva kiváló reakcióterméket elkülönítjük és kimosással vagy átcsapással tisztítjuk. A találmány egy másik foganatosítási módja szerint a fenilén-bisz-ditiokarbammsav sóját is magában a reakcióelegyben állítjuk elő a meg­felelő feniléndiaminból, széndiszulfidból és lúg­ból vagy ammóniából, majd az előállított ter­méket azonnal (III) általános képletű halogén­vegyülettel reagáltatjuk. A reakció hőmérsékle­te 0—60 C° között van, előnyösen szobahőmér­sékleten dolgozunk. A találmány szerinti eljárással előállított új fenilén-bisz-ditiokarbaminsav-észterek hatásos kemoterápeutikumok, amelyek eredményesen 160307

Next

/
Thumbnails
Contents