160221. lajstromszámú szabadalom • Eljárás korroziós inhibitorok előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 14 Nemzetkc C 07 c C 10 m 10221 JÉfl 14 Nemzetkc C 07 c C 10 m jzi osztályozás 91/30; 1/14 ÍÍBBÍP Bejelentés napja: 1969. IX. 19'. (SCHI—111) ^ftr Német Demokratikus Köztársaság-foelj elsőbbsége: 1968. IX. 20. (WP 12 q/134 899) ,95 ' " **-**.*.„ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1971. VIII. 08. ,95 1 Megjelent: 1973. IV. 30. Feltaláló: Kuhn Klaus oki. vegyész, Merseburg, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Schmierstoffkombinat Zeitz cég, Zeitz, Német Demokratikus Köztársaság Eljárás korróziós inhibitorok előállítására A találmány tárgya eljárás korróziós inhibi­torok előállítására ásványolaj alapú ideiglenes korróziógátló szerekhez. Az ilyen korróziós inhibitorok az olajok már meglevő természetes védőhatását a védendő fémmel lejátszódó kémiai vagy fizikai kölcsön­hatással erősítik. Eközben védőfilm képződik, amely a korródeáló alkatrészeknek, pl. víznek vagy savaknak a fémfelülethez történő keresz­tülhaladását gátolja vagy csökkenti. Ismeretes, hogy ásványolajok korróziós inhi­bitorai aminoknak zsírsavaikkal vagy szulfo­savaklkal történő reakciójával állíthatók elő. (Vámos E.: Átmeneti korrózióvédelem zsírokkal és olajokkal. Műszaki Könyvkiadó 1966). Ezeknek az inhibitoroknak nem mindig kielé­gítő védőhatása mellett a szulfosavak amin­sói ásványolajokban oldásközvetítő alkalmazása ellenére csak korlátozottan oldódnak, és hosz­sziabb állás után ismételten kiválások keletkez­nek. Az eddig ismert, aminsó alakú inhibito­rok ásványolajokban erősen korródeáló szerek jelenlétében a kívánt követelményeknek kielé­gítően nem felelnek meg. Továbbá ismeretes kenőolajokhoz, különösen Diesel-motorolaj okhoz korróziós inhibitorként Mannich-bázisok adagolása (Bruson H. A., Mc Mullen C. W.: J. Am. Chem. Soc. 63, 270, 1941.) Ideiglenes korróziógátló szerekben eze­ket korróziós inhibitorként adagolva azonban hátrányos, hogy azok nem vesznek részt ki­elégítő mértékben a védőfilm kialakításában, így nagyhatású korróziógátlószer velük nem 5 készíthető. » A találmány célja olajban jól oldódó korró­ziós inhibitorok előállítása, amelyek védőha^ tása az ásványolajokban még erősen korróde­áló alkatrészek jelenlétében is tökéletesen biz-10 tosított. A találmány feladata az, hogy alkalmas fe­nolok aldehidekkel és aminokkal történő rea­gáltatásával a célnak megfelelő korróziós inhi­bitorokat kapjunk. 15 A találmány szerint az (I) általános képletű fenolokat, ahol Rí, R2 és R 3 1—20 szénatomos alkil-gyökök vagy hidrogén, de legalább az egyik hidrogén, aldehidekkel és primer vagy 20 szekunder alifás aminokkal reagáltatjuk 0—100 °C hőmérsékleten. Az így kapott Mannich-bá­zisok, amelyek még melléktermékeket is tartal­maznak, rövdebb vagy hosszabb láncú amino­alkilezett vegyületek, valamint fenol-aldehid-25 -átalakulási termékek alakjában, sárgától vö­rösbarna színű folyadékok vagy szilárd anya­gok, és az alkilaminoalkil-helyettesítők számá­tól és minőségétől függően többé vagy kevésbé lúgosán reagálnak. A reakcióelegy telített vagy 30 telítetlen zsírsavakkal vagy azok keverékeível 160221

Next

/
Thumbnails
Contents