160119. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1,4-fenilén-bisz- ditikorbaminsavészterek előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. VIII. Ol. (HO—1203) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1968. VIII. 03. (P 17 95 057.1) Közzététel napja: 1971. VII. 02. Megjelent: 1973. III. 30. 160119 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 155/48; C 07 d 49/38 \* +v '****.,..: l:'-^***' Feltalálók: Dr. Schorr Manfred vegyész, Ftaankfurt/Main, Dr. Dürckheimer Walter vegyész, Hattersheim/Main, Dr. Düwel Dieter parazitológus, Hofhedm/Taunus, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbwerke Hoechst AG. vormals Meister Lucius & Brüning, Frankfurt/Main, Némát Szövetségi Köztársaság Eljárás 1,4-fenilén-bisz-ditiokarbaminsavészterek előállítására A találmány tárgya eljárás az I általános kép­letű bisz-ditiokarbaminsavészterek előállítására, ahol Rí és R2 jelentése azonos vagy különböző, neve­zetesen jelenthet hidrogén- vagy halogén­atomot, 1—6 szénatorhas alkil- vagy alkoxi­csoportot, R3 hidrogén-atomot vagy 1—6 szénatomos alkil­osoportot jelent és R4 adott esetben halogénnel, kis szénatomszámú alkil-, trifluor-, metil-, kis szénatomszámú alkoxi-, nitro-, szulfamid- vagy nitrilcsoport­tal egyszeresen vagy többszörösen szubszti­tuált benzimidazol-2-il-csoport. A találmány szerinti vegyületek előállítása oly módon megy végbe, hogy a II általános kép­sóját III általános képletű halogénvegyülettel, oóját III általános képletű halogénvegyülettel, melyoan X jelentése klór-, bróm- vagy jód-atom R3 és R5 jelentése a fenti, önmagában ismert módon rea^ gáltatjuk. Aktív halogénvegyületekként pl. a következők, kerülhetnek felhasználásra: 2-ot-kIóretilbenzimid­azol, 2-a-klórpropilbenzimidazol, 2-a-klórbutil­benzimidazol, 2-a-klórhexilbenzimidazol, 1-etil­-2-'kló;rmetil>benziniidaz!ol, l^tH-2-a-jkláretiilbenz­imiidazol, l-butü-2-a-klórbutilbenzimidazol, 5--etil-2-klórimetilbenziimidazioI, 5,6-dimetil-2~klór­metilbenzimidazol, 4,'6-dibutilH2-a-klórbenzimid­azol, 5,i6-diklór-2-Hórmetilbenz;imiidazoI, 5-mef­oxi-2-a-Móretilbenziimidazol, 5-nitre~6-kilár-2-5 -klánnetilfoenziimidazol, 4-szulfoinaimido-5,6-di­metil-2HklórmietiilbenaJimlidazol. A megfelelően szubsztituáltt pifenilén-lbisz-ditioikairibaminsavat előnyösen vízoldható ammónium- vagy alkáli­fém sójának formájában alkalmazzuk-10 A II általános képletű kiindulási anyagok G.J.M. Van der Kerk és munkatársai [(Rec. 74, 1268 (1955)] által kidolgozott eljárással állítha­tók elő. A reakciót előnyösen úgy folytatjuk le, hogy a p-fenilén-bisz-ditiokarbaminsav vízben 15 oldott sóját a vízzel keveredő oldószerben — mint pl. aoeton, alkohol, tetrahidrofurán, dio­xán, acetonitril vagy dimetilformamid — felol­dott III általános képletű vegyülettel reagáltat­juk. A rövid idő után reakcióterméket elkülö-20 nítjük, majd az erre alkalmas oldószerrel — mosással vagy kicsiapással — tisztítjuk. Egy má­sik kiviteli mód szerint a p-feniléndiamin-bisz­-ditiokarbaminsav sóját parafeniléndiamin, szén­kéneg és alkálihidroxid reakciójával in situ állíts 25 juk elő és a keletkezett reakcióterméket közvet­lenül továbbreagáltatjuk. A reakciót 0—60 C° közötti hőmérsékleten folytatjuk le. előnyösen szobahőmérsékleten. A találmány szerinti p-fenilén-bisz-ditiokar-30 baminsav új észterei kemoterápiás hatást mu-160119

Next

/
Thumbnails
Contents