160099. lajstromszámú szabadalom • Eljárás helyettesített fenilalkánsavak előállítására

SZABADALMI 160099 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS A Nemzetközi osztályozás: JSS^k C 07 d 27/24; C 07 c 65/00 W5|B Bejelentés napja: 1969. IV. 28. (GE—783) *&r Svájci elsőbbségei: 1968. IV. 2». (6379/68), 1968. XI. 20. (17 329/68) V ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1971. VII. 02. Megjelent: 1973. II. 28. Feltalálóik: Dr. Denss Rolf vegyész, Basel, Svájc, Clauson-Kaas Niels vegyész, Farum, Dánia, Dir. Ostermayer Franz gyógyszerész, Riehen, Svájc Tulajdonos: J. R. GEIIGY A. G. cég Basel, Svájc Eljárás helyettesített fenilalkánsavak előállítására i A találmány új, helyettesített fenilalkánsavak előállítására szolgáló eljárásra, ezekre az új ve­gyületekre és sóikra, mint értékes farmakoló­giai tulajdonságokkal rendelkező új anyagokra, továbbá új gyógyszerészeti készítményekre és ezek alkalmazására vonatkozik. Eddig még nem írták le az I. általános kép­letnek ' megfelelő helyettesített alkánsavakaí, valamint ezek szervetlen és szerves bázisokkal képezett sóit — ebben a képletben Z —CH2 — vagy — CO— csoportot és Rx hidrogen-.ato.mot vagy legfeljebb 35-ös rend­számú halogénatomot jelent. Azt találtuk, hogy ezek az új anyagok ked­vező terápiás index mellett értékes farmakoló­giai tulajdonságokkal, különösen fájdalomcsil­lapító (analgetiilkus), gyulladásellenes (antiflo­gisztikus) és lázcsökkentő (antipiretikus) hatás­sal rendelkeznek. Az I. általános képletű új kar­bonsavak és sóik fájdalomcsillapító hatása pl. egéren mutatható ki az E. Siegmund, R. Cad­mus és G. Lu által leírt módszerrel [Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 95, 7,29 (1957)], melynél azt az anyagmennyiséget határozzák meg, amely a 2--fenil-l,4-benzokiinoin intraperitoneális injiciá­lásával okozott szindrómák megakadályozásához szükséges. A gyulladásellenes hatásosság pl. patkányokon mutatható ki, G. Wilhelmini sze-2 rint [Jap. J. Pharmacol. 15, (1965)] végzett Bolus alba ödéma-teszttel. Az I. általános kép­letű új, helyettesített alkánsavak, valamint szer­vetlen és szerves bázisokkal képezett gyógy-5 szerészeti szempontból elviselhető sóik orálisan, rektálisan vagy parenterálisan alkalmazható gyógyszerkészítmények hatóanyagaiként alkal­masak a különféle eredetű fájdalmak enyhíté­sére és megszüntetésére, valamint reuimatikus 10 és másféle gyulladásos betegségek kezelésére. Az I. általános képletű új, helyettesített al­kánsavakat és sóikat úgy állítjuk elő, hogy va­lamely II. általános képletű vegyületet, mely-15 ben Rx és Z jelentése az I. képletnél megadott, vagy ennek sóját monomer vagy polimer szuk­cinaldehiddel, vagy a monomer szukeinaldehid­nek valamilyen vagy nyílt szénláncú vagy cik­likus reakcióképes származékával reagáltatjuk, 20 és a kapott I. általános képletű savat kívánt esetben szervetlen vagy szerves bázissal sóvá alakítjuk át. A szukcinaldehidet vagy monomer formájában alkalmazzuk, melyet előnyösen köz­vetlenül a reakció előtt valamely funkcionális 25 származékából felszabadítunk, vagy valamely palimer forma desztillációja útján állítjuk eiő a monomer szukcinaldehidet, vagy pedig azt egy polimer módosulat fórmájában [lásd C. Harries, Ber. 35, 1183—1189 (1902)] alkalmaz­iiO zuk. 160099

Next

/
Thumbnails
Contents