160029. lajstromszámú szabadalom • Eljárás acilkardenolidok és acilkardenolidglikozidák dezacilezésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG .ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. X. 31. (AE—308) Német Demokratikus Köztársaság-nbeli elsőbbsége: 1968. XI. 01. (WP 12 o/135 752) Közzététel napja: 1971. IX. 08. Megjelent: 1972. XII. 30. 160029 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 173/02 Feltalálók: Dr. Lindig Claus oki. vegyész, Prof. Dr. Repke Kurt biokémikus, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Arzneimittelwerk Dresden cég, Radebeul, Német Demokratikus Köztársaság Eljárás acilkardenolidok és acilkardenolidglikozidák dezaciiezésere i A találmány tárgya eljárás a természetben előforduló és szintetikus acilkardenolidok és acilkardenolidglikozidák dezaciiezésere. A gyógyszeripar szempontjából a különböző eredetű glikozidák dezacilezése fontossággal bír, ami pl. a Lanatosid C esetében az oldódás javu­lásához és ezzel további alkalmazási forma lehe­tőségéhez vezet. A dezacilezésnek azért is van nagy jelentősége, mert a szívreható szteroidok szintézise során a szteroid- és cukorkomponen -sék szabad hidroxil csoportjain savmaradékok mint védőcsopor'tok bevezetésére majd ezek ké­sőbbi eltávolítására szükség van. Ismeretes, hogy a szívreható glikozidák deza­cilezése lúgos elszappanosítással végezhető. A kardenolidok illetve kardenolidglikozidák eseté­ben azonban a lúgos elszappanosítási a hozamot csökkentő mellékreakciók megnehezítik. A szo­kásos, vizes-metanolos káliumhidroxid-oldattal végzett elszappanosítás főképpen 14,21-epoxi­kardenolidokat eredményező irreverzibilis izo­merizációhoz vezet. Ha viszont gyengébben bá­zikus alkálihidrogén-karbonátokat illetve kal­ciumhidroxidot használnak vizes-alkoholos ol­datban, úgy az epoxivegyületek képződése ugyan csökken, de a reakció azzal a hátránnyal jár, hogy a reakcióidő jelentősen megnövekszik, több napot, esetleg több hetet vesz igénybe. [,,Synthetic Carodenolides", Advances 'in Carbo­hydrate Chemistry, Vol. 21 (1966) S. 280, W.W. Zerbach, K. V. Bhat] A találmány feladata a természetben előfor­duló és szintetikus acilkardenolidok és acilkar-5 denolidglikozidák dezaciiezésere egyaránt alkal­mas eljárás kidolgozása. A találmány tárgya eljárás a szteroid- illetve a szteroid- és/vagy cukorkomponensen egy vagy több acilcsoportot tartalmazó acilkardeno-10 lidok és ácilkardenolidglikozidok dezaciiezésere­oly módon, hogy a fenti vegyületeket víz és va­lamely szerves oldószer elegyében oldott 0,01— 0,2 mólos, előnyösen 0,1 mólos káliumhidroxid­dal 0—50 C° hőmérsékleten, előnyösen szobahő-15 mérsékleten elszappanosítjutk. Szerves oldószerként azok jönnek számításba, amelyek a kardenolidoknak jó oldószerei és víz­zel jól elegyednek, így kiváltképpen a dimetil-20 formamid és a piridin, amelyek a rövidszénlán­cú alkoholokkal ellentétben a 14,21-epoxivegyü­leteket eredményező izomerizációnak nem ked­veznek. A víz és a szerves oldószer keverési ará­nyát széles tartományban variálhatjuk, előnyö-25 sen 40%-os vizes dimetilformamidot, illetve 20°/o-os vizes piridint használunk. A találmány szerinti eljárás lehetővé teszi, hogy az acilkardenolidok és acilkardenolidgliko-3C zidák dezacilezését jó és reprodukálható hozam-160029

Next

/
Thumbnails
Contents