160026. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés glicerindiklórhidrin előállítására

MAGYAR JÍÉPKÖZTARSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. VIII. 25. (AA—643) Japáni elsőbbsége: 1968. VIII. 26. (60 432/1968) Közzététel napja: 1971. IX. 08. Megjelent: 1972. XII. 30. 160026 Nemzetközi osztályozás : C 07 c 31/34 ,'V fe..,,-3í Feltalálók: Matsuda Masao vegyész, Niisihinomiya-ishi, Hyogo-ken, Ishishi Etsuro vegyész, NishinomiyaHshi, Hyogo-ken, Morisita Toshio vegyész, Atnagasaki-shi, Hyogo-ken, Itao Eiji vegyész, Amagasaki-shi, Hyogo-ken, Kobayiashi Yasuo vegyész, Amagasaki-shi, Hyogo-ken, Japán Tulajdonos: Asahi Glass CO., LTD., Tokió, Japán Eljárás és berendezés glicerindiklórhidrin előállítására A találmány tárgya új eljárás és berendezés glicerindiklórhidrinnek allilklorid és klór vizes oldatban történő reagáltatásával az eddiginél jobb hozammal való előállítására. Cl.+H.O • ClOH + HCl CH2 =CHCH 2 C1+HOCI Glicerindiklórhidrin előállításának hagyomá­nyos módszere szerint allilkloridot reagáltatnak klór vizes oldatával. Ez a reakció a következő­képpen írható fel: ÍCH2 OHCHClCH 2 Cl vagy "\C-2ClCHOHCH2Cl (1) (2) A reakciót azonban nem kívánatos másodlagos reakciók kísérik, csökkentve a glicerindiklór-CH2 =CHCH 2 C1 + Cl2 -CH2 OHCHC1CH 2 ÍC1 4- CH2 =CHCH 2 C1 -+- 012 hidrin hozamát. Ezek a másodlagos reakciók a következőképpen ábrázolhatók: Számos módszert ajánlottak eddig ezeknek a szekunder reakcióknak a visszaszorítására, hogy elkerüljék melléktermékek képződését. Az egyik eddig gyakorolt módszer szerint fo­lyékony allilkloridot táplálnak be klórt vizes ol­datban tartalmazó reaktorba, és a keletkezett keveréket keverés közben reagálni hagyják. Eb­ben az eljárásban azonban a (3) addíciós reak­cióra nagyobb a hajlam a klór és az allilklorid között. Ennélfogva ez a módszer nem nyújt lehe­tőséget 7—8% (az átalakult allilklorid súlyára számítva) melléktermék keletkezésének sikeres megakadályozására, ha a reakciókeverék glice­-CH2 C1CHC1CH 2 C1 -•* CHoClCHClCe^OCHoiCHClCHíCl + HCl (3) (4) 20 25 30 rindiklórhidrin tartalma kb. 0,2—0,4 mól lite­renként. Egy másik módszert javasol a 405 205 számú japán szabadalom leírása. Eszerint allilkloridot gázzá alakítanak, majd iners gázzal, például nit­rogénnel, elegyítenek. A gázelegy összetételét előre úgy állítják be, hogy az allilklorid fagyás­pontja a gázelegyben a reakcióhőmérséklet alatt legyen. Ezt a gázelegyet azután betáplálják egy klór vizes oldatával megtöltött reaktorba, ahol a két anyag reagál egymással. Ily módon a reak­ció folyékony allilklorid távollétében megy vég­be. Ezzel a módszerrel korlátozni lehet a mellék-160026

Next

/
Thumbnails
Contents