160010. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bázisosan szubsztituált pirimido [5,4/d] pirimidek előállítására

MAGVAS NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. VII. 30. (TO—794) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbségei: 1968. VII. 31. (P 17 95 030.0); 1969. VII. 01. (P 19 33 428.2 és P 19 33 427.1) Közzététel napja: 1971. VIII. 08. Megjelent: 1973. I, 30. 160010 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 51/60, 57/00 ,,**' Feltalálók: Dr. Roch Josef vegyész, Dr. Müller Erich vegyész, Dr. Narr Berthold vegyész, Prof. Dr. Machleidt Hans vegyész, Biberach an der Riss, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Dir. Karl Thomae GMBH., Biberach an der Riss, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás bázisosan szubsztituált pirimido[5,4-d]pirimidinek előállítására 1 Az 1 116 676 számú Német Szövetségi Köztár­saság-beli szabadalmi leírás és a 3 322 75'5 számú Amerikai Egyesült Allamok-beli szabadalmi le­írás számos koszorúértágító hatású bázisos szubsztituált pirimido[5,4-d]pirimidint ismertet. Megállapítottuk, hogy az eddig le nem írt I ál­talános képletű 2,6-bisz-(dialkanolamino)-piri­mido[5,4-d]pirimidineknek — ebben a képlet­ben Rt 1—3 szénatomos alkil-, allil- vagy benzilcso­portot és R-2 1—3 szénatomos alkil- vagy allilcsoportot je­lent, vagy Rí és R'2 a köztük levő nitrogénatommal együtt egy adott esetben egy vagy két 1—2 szén­atomos alkilcsoporttal szubsztituált piperi­dinocsoportot vagy 1,2,5,6-tetrahidropiridi­no-, hexa- vagy heptametilénimino-, 3,6--etilén-hexametilénimino-, indolino- vagy 1,2,3,4-tetrahidroizokinolinocsoportot jelen­tenek, és R,i és R/, azonosak vagy különbözők lehetnek, és 2 vagy 3 szénatomos hidroxialkilcsoportot . jelentenek — a szívre és a vérkeringésre gyakorolt hatásukon kívül erős gátló hatásuk van a trombociták agg­regálódására. Az új vegyületek hatásos adagja a szokványos gyógyszerkészítmények alakjában perorálisan beadva 1—10 mg/kg testsúly. Toxicitásuk igen csekély, LD50 értékük egérre perorálisan > 400 mg/kg. 5 Az I általános képletű új vegyületek a követ­kezőképpen állíthatók elő: a) Egy II általános képletű 2,6-bisz-(dia]k anol­amino)-pirimido[5,4-d]pirimidint — ebben a képletben Ri: R2, R:>, és R4 a fenti jelentésűek, 10 Rt és a két —N képletű csoport azonos — redu­\ R2 15 kálószerekkel kezelünk, és a közbülső termék­ként keletkezett hidrogénezett vegyületet oxi­dáljuk. Redukálószerként különösen alkalmasnak bi-20 zonyult naszcens vagy katalitikusan gerjesztett hidrogén, valamint az elektrolitikus redukció; a redukciót oldószer, elsősorban poláris oldószer jelenlétében, előnyösen 2—5 pH értékű savas ol­datban hajtjuk végre. A kapott hidrogénezett 25 vegyület, előnyösen levegő kizárásával, elkülö­níthető, célszerűen azonban egy szokásos oxi­dálószerrel közvetlenül oxidáljuk. Oxidálószer­ként például metanolos bróm- vagy jódoldat, hidrogénperoxid, káliumbromát vagy kálium-30 permanganát használható. A reakciókeverék pH 160010

Next

/
Thumbnails
Contents