159965. lajstromszámú szabadalom • Kazettában tárolt hangszalaggal működő magnetofon

MAGTAB •NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. X. 25. (PA—896) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbségei; 1965. X. 25. (P 37950 IXa/42 g), (1. igény­pont); 1966. VII. 02. (P 39857 IXa/42 g), (2. igénypont); 1966. VII. 08. (P 27577/42 g Gfam). (3. igénypont); 1966. VII. 27. (P 27718/42 g Gbm), (4. igénypont); 1966. X. 25. (5. és 6. igénypont) Közzététel napja: 1971. VII. 29. Megjelent: 1972. XII. 30. 159965 Nemzetközi osztályozás: G 11 b 15/18 Georg Papst, St. Georgen/Schwarzwald, Német Szövetségi Köztársaság Kazettában tárolt hangszalaggal működő magnetofon A találmány hangszalagkazettában tárolt sza­lagokhoz való magnetofonkészülékre vonatko­zik, melynél az üzemállapotok, úgymint felvétel, lejátszás, gyors előre- és hátramenet, megállás, működtető berendezéssel kapcsolhatók. Olyan megoldást kellett találni, amely a magnetofon előállítási költségét csökkenti, a kezelést egysze­rűsíti és ezzel a készülék alkalmazási területét kiszélesíti. Magnetofonkészülékeknek ez ideig számos meghajtási elrendezése ismeretes. Ujabban úgy­nevezett hangszalagkazettás (tokozott) készülé­kek láttak napvilágot, melyeknél mindkét sza­lagorsó, nevezetesen a tele és az üres orsó egy házban van egyesítve és ez a ház a benne találha­tó szalaggal együtt van a magnetofonra feltéve. Ebben a tokban a szalag jól meg van védve és ezért ezek a készülékek gyorsan széles körű fel­használást nyertek. Ezideig kapcsolókat kellett használni a szalag feltevése után, melyek a ké­szüléken az egyes üzemállapotokat, a felvételt, lejátszást, gyors előre, gyors hátra menetet és megállást kapcsolták. Az 1 896 300 sz. német használati mintánál magnetofonkészülékeknél alkalmazott hangsza­lagkazettákat írtak le, melyeknél a letapogató fej és a nyomógörgő behelyezésére szolgáló nyí­lások kizárólag a ház egyik oldalfelületén he­lyezkednek el, és amelyeknél a fenéklapon még. egy nyílás van a meghajtó tengely elhelyezésére. Emellett a szalag mögött a három nyílás közül a középsőn egy rugósan elrendezett nyomólapocs­ka, mégpedig filclapocska van. A német 1 091 773 sz. szabadalmi leírásban to­vábbi lehetőségek vannak leírva a szalag kap­csolásainak a kazettán keresztül való végrehaj­tására vonatkozóan. A találmány a kazettában tárolt hangszalag­hoz való készülék speciális kialakítására vonat­kozik, melyen a készülék egyes üzemmódjainak kapcsolását a kazettát a szükséges módon mű­ködtetve lehet végrehajtani. Kazettás hangszalaggal működő magnetofon­készüléknél, mely az üzemállapotok, úgymint felvétel, lejátszás, gyors előre- és hátramenet, megállás, működtető berendezéssel bekapcsolha­hatók, a találmány szerint a tok úgy van kialakít­va hogy feltehető arra a lemezre, melyen a sza­lagtovábbító tengely, valamint az üres és a tele orsó tengelyei is helyet foglalnak, és párhuzamo­san a készülék egyik oldalával elmozdíthatók, melyen az egyes üzemi állapotok azáltal állít­hatók be, hogy a lemezt a feltett kazettával együtt meghatározott, esetleg rögzíthető vég­helyzetbe toljuk, melynél a szalagtengely, illetve az orsótartó az előnyösen a készülékre erősített 30 motortengellyel minden esetben össze van kap-10 15 20 25 159965

Next

/
Thumbnails
Contents