159886. lajstromszámú szabadalom • Eljárás külső forgattyúcsap-rész és hengeres burkolórész összeszerelésére, valamint az eljárás megvalósításához alkalmas berendezés

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. IV. 27. (GA—909) Franciaországi elsőbbsége: 1967. IV. 28. Közzététel napja: 1971. VII. 29. Megjelent: 1972. XI. 30. 159886 Nemzetközi osztályozás: F 16 c 3/00 ^"U^íföf^ Feltaláló: Órain Michel mérnök, Courbevoie (Hauts-de-Seine), Franciaország ^Tulajdonos: Glaenzer Spicer, Poissy (Yvelines), Firanciaország Eljárás külső forgattyúcsap-rész és hengeres burkolórész összeszerelésére, valamint az eljárás megvalósításához alkalmas berendezés A találmány külső forgattyúcsap-rész és hen­geres burkolórész összeszerelésére alkalmas el­járásra vonatkozik. Ugyancsak a találmány tárgykörébe tartozik az eljárás megvalósításához alkalmas berendezés, valamint az összeszerelés 5 segítségével létesített egység is. Az említett részek összeszerelése általában közbenső összekötő-darabok beiktatásával tör­ténik, ami növeli az ily módon kialakított össze­szerelt egység terjedelmét, árt esztétikus forma- 10 jának és fokozza az előállítási költséget is. Ezen túlmenően az összeszerelésnek ez az is­mert módja mindenkor bizonyos törési veszélyt hord magában és ugyanakkor az összeszerelendő részek között a holtjáték veszélye is fennáll. 15 A találmány tárgya az alábbiakban ismerte­tett előnyöket biztosító összeszerelési eljárás. A találmány szerint alkalmazott eljárás rend­kívül egyszerű, mivel nincs szükség összekötő 20 darabok alkalmazására magukon a rögzítendő részeken kívül, azok között tökéletes összekötést létesítünk a holtjáték lehetőségének teljes kikü­szöbölésével és alternatív kapcsolások esetén semmiféle rázkódás sem jelentkezik. 25 A találmány szerinti eljárás segítségével az összeszerelt egység terjedelmét csökkentjük, mi­vel az összekötésben résztvevő darabokon kívül az összeszerelés után semmi kinyúló alkatrész 30 sincs és így az összeszerelt egység külső alakja is tetszetős. A két rész közötti összekapcsolás ellenállása nem korlátozza az egyes darabok külön-külön ellenállóképességét, másszóval kifejezve a talál­mány szerinti eljárással létesített összekapcsolás nem jelenti az ellenállóképesség csökkentését. Ezen túlmenően, mivel a két darabot szilárdan kapcsoljuk össze egymással, ezek a részek az összekapcsolás szakaszában nem törékenyek és így a munkaigénybevételtől függő alakváltozás­nak alávethetők anélkül, hogy a létrehozott összeszerelt egység biztonsági tényezőjét meg­változtatná. A találmány szerinti eljárás lehetővé teszi egy cső alakú darabbal, egy vagy több igen pontos karakterisztikával megmunkált forgattyúcsappal kiképzett darab összekapcsolását, az utóbbiak gyengítése nélkül. Továbbmenve az eljárás lehetővé teszi a bur­kolórész (csésze alakú vagy csöves kialakítású) biztos tömítését, ami igen jelentős előnyt jelent a korábban alkalmazott megoldásokkal szemben, melyeknél a burkolórész falának átfúrása volt szükséges, annak ellenére, hogy abban kenő anyagot kellett elhelyezni és megőrizni. Végül a találmány szerinti eljárás rendkívül gazdaságos, mivel annak megvalósításához rend­kívül egyszerű berendezésre van szükség. 159886

Next

/
Thumbnails
Contents