159668. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 5-bróm-6-fluorszteroidok előállítására

MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. III. 27. (SCHE—268) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1969. III. 29. (P 19 16 823.1) Közzététel napja: 1971. IV. 23. Megjelent: 1972. IX. 30. 159668 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 169/18; C 07 c 169/30 karnál Feltaláló: I)r. Wieske Reinhold vegyész, Nyugat-Berlin Tulajdonos: SCHERING AG., Bergkamen, Német Szövetségi Köztársaság és Nyugat-Berlin Eljárás 5-bróm-6-fluorszteroidok előállítására Az 1200 813 számú NSZK és 3 173 914 sz. USA szabadalmi leírások alapján előállíthatók a pregnán- és androsztánsorha tartozó 5-bróm­-6-fluorszteroidok a megfelelő kiindulási szte­roidok zl5 -kettős kötésére N-brómacilamid vagy 5 -imid és hidrogénfluorid bróm-fluoraddiciójá­val, 0 C° alatti hőmérsékleten, protonakceptor­ként éterek vagy ketonok jelenlétében. A jó kitermelés érdekében egy meghatározott proton­akceptor-hidrogénfluorid mólarányt kell fenn- io tartani. Gyakorlati szempontból ezeknek az eljárá­soknak hátránya, hogy alacsony hőmérséklete­ket és egy: illékony reakciókomponens állandó is koncentrációértékét kell biztosítani. Megállapítottuk, hogy., fluorozószerként vizes fluorhidrogénoldat is alkalmazható. Ennek alapján a találmány tárgya eljárás az androsztán- és pregnánsorba tartozó 5a-bróm- 20 .-6/J-fluorszteroidok előállítására egy megfelelő kiindulási szteroid 5(6)^helyzetű kettős kötésé­re történő bróm-fluoraddícióval, azzal jelle­mezve, hogy a ^5 -kettős kötést N-brómacilami­dokkal vagy -imidekkel és vizes hidrogénfluo- 25 ridoldattal reagáltatjuk. A találmány szerinti eljárás reakciójának le­folyása nem az elvárt módon történik, mivel, mint az ismert N-bróm-acilamidoknak vagy -imideknek vizes savas oldatban olefines jellé- 30 gű kettős kötésekre történő hatásakor, a meg­felelő brómthidrinek keletkeznek. A találmány szerinti eljárásnak tehát az az előnye, hogy nem kell vízmentes körülmények .között dolgozni. A víz teljes kizárása mellett végzett munka különösen technikai keverékek­nél okoz nehézségeket. Ezenkívül elmarad a fluorozószernek hidrogénfluoridgázból és, szén­savamidból történő előállítása. A találmány szerinti eljárást elsősorban a technikai alkalmazás szempontjából meglepően egyszerű előállítási módszer jellemzi. Az inert oldószerben oldott kiindulási szteroidot 0 C° alatti vagy akár feletti hőmérsékleten egymás­után tetszés szerinti sorrendben N-brómacil­amidokkal vagy -imidekkel és vizes hidrogén­-fluoridoldattal elegyítjük, Inert oldószerekként az alifás, aliciklusos vagy aromás szénhidrogének, melyek halogénezettek is lőhetnek, mint pl. a metilénklorid, etilén­klorid, kloroform, hexán, benzol stb. jönnek számításba. Brómozó szerként elsősorban az N-brómszuk­cinimid vagy az N-brómacetamid alkalmas. Ezen túlmenően jellemző a találmány sze­rinti eljárásra az is, hogy a hidrogénfluoridot fluorhidrogénsav alakban csak kis feleslegben adagoljuk, úgyhogy a reakció után következő semlegesítési műveletben kevesebb semlegesítő 159668

Next

/
Thumbnails
Contents