159643. lajstromszámú szabadalom • Súlykiegyenlítéses állvány különböző készülékekhez, különösen filmfelvevő és televíziós kamerákhoz

MAGTAR NÉPKÖZTARS ASAG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. XI. 09. (RU—148) Közzététel napja: 1971. VI. 04. Megjelent: 1972. IX. 30. 159643 Nemzetközi osztályozás: G 12 b 9/10; G 03 b 17/00 i % y Feltaláló: W. Meier Otto, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Rundfunk- und Fernseh­technisches Zentralamt cég, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Súlykiegyenlítéses állvány különböző készülékekhez, különösen filmfelvevő és televíziós kamerákhoz í A találmány súlykiegyenlítéses állvány kü­lönböző készülékekhez, különösen filmfelvevő és televíziós kamerákhoz. A stúdiócélokra használatos filmfelvevő és televíziós kamerák súlya átlagosan 50 és 80 kg közötti. A kamerák alátámasztására szolgáló állványfejek kb. 20 kg súlyúak és megfelelő ki­alakítás mellett a kamera könnyű billentését és fordítását, vagyis másszóval függőleges és víz­szintes tengely körüli mozgatását kell hogy le­hetővé tegye. Követelmény a kamera könnyűszerrel való vízszintes mozgatása is, például olyan változó látószögből történő „kocsizásos" felvételeknél, ahol az állványnak saját kerekein kell gördül­nie. Ismertek a kamera és az állványfej függőle­ges irányú mozgatására alkalmas teleszkópos lábakkal ellátott háromlábú állványok. Ezek vi­szonylag könnyűek (20 és 40 kg közötti súlyú­ak), és így bárhol könnyen fölállíthatok, pél­dául színházban, vagy szabadban rendezett sporteseményeknél. Hátrányuk ezeknek az ismert állványoknak, hogy a kamera magassági pozícióját a felvétel megkezdése előtt be kell állítani, és azon vál­toztatás csak a felvétel megszakításakor hajt­ható végre. 10 15 20 25 30 Ismertek továbbá hajtószerkezettel ellátott állványok is. Ezek általában valamilyen elek­tromágneses, hidraulikus, elektrohidraulikus, vagy lábhajtásos hidraulikus hajtóművel ren­delkeznek. Az ilyen állványok • több mint 100 kg súlyúak és ezért csak stúdión belül jöhet szóba alkalmazásuk. Előnyük, hogy a kamera magassági pozíciója felvétel közben is változ­tatható. A találmány célja az ismert állványtípusok hiányosságainak kiküszöbölése, és ezen belül olyan könnyűsúlyú és amellett hajtómű nélküli állvány előállítása, amely az egyéb megkívánt mozgatási lehetőségek mellett a ráhelyezett áll­ványfejjel, valamint kamerával együtt a fölvé­tel közben is könnyen és hangtalanul mozgat­ható függőleges irányban is. Követelmény ezen­kívül, hogy az operatőr minden fáradság nél­kül felvétel közben állandóan alkalmazkodni tudjon az adottságokhoz, és a kamera magas­sági helyzetét optimális módon tudja variálni. A találmány feladata, hogy a kamera süly­lyesztésekor a gravitációs erőtériben végzett ne­gatív munkát úgy lehessen tárolni, hogy az a kamera fölfelé való mozgatására hasznosítható legyen. Ebben az esetiben ugyanis csak súrló­dási erőket kell legyőzni, mert-a kamera gyor­sulását létrehozó erő nagysága elhanyagolható. A kitűzött célnak megfelelően a találmány szerinti súlykiegyenlítéses állvány — különbö-159-643

Next

/
Thumbnails
Contents