159641. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ketonok alkilozására

MAGYAR SZABADALMI 159641 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS jÉgk Nemzetközi osztályozás: C 07 c 49/04 «£pfP Bejelentés napja: 1969. VIII. 11. (RO—536) ^pgp Franciaországi elsőbbsége: 1968. VIII. 12. (PV 162 77'0) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1971. VI. 04. Megjelent: 1972. IX. 30. A • Feltalálók: Chabardes Pierre "vegyészmérnök, Querou Yvon vegyészmérnök, Lyon, Franciaország Tulajdonos: Rhone—Poulenc S. A. cég Párizs, Franciaország Eljárás ketonok alkilozására A találmány tárgya űj eljárás ketonok alki­lozására ketonok és alkoholok kondenzálása révén. A 2 064 >264 számú amerikai szabadalom le­írja több szénatomszámú ketonok előállítását kevesebb szénatomszámú ketonoknak és alifás alkoholoknak 150 és 400 C° közötti hőmérsék­leten a hidrogénezést katalizáló összetevőket és a dehidratálást katalizáló összetevőket tartal­mazó katalizátorok jelenlétében való kondenzá­lásával. végzik két lépésben; az első lépésben az alko­holt a ketonnal 240 és 300 C° fcözött, 12,3 att-t meghaladó nyomáson és dehidrogénező és de­hidfatáló hatású vegyes katalizátor jelenlétében reagáltatjiáík, a második lépésben az első re­akciólépésiből származó gáznemű reakciókeveré­ket dehidrogénező katalizátoron bocsátják át 225 C°-ot meghaladó hőmérsékleten és 1,05 és 3,5 att (közötti nyomáson. 10 Eljárást dolgoztunik ki Rí és ez a tárgya Hasonló eljárást ismertetnek V. N. Ipatieff és munkatársai [J. Org. Chem. 7, 189—198 (1942)]. Az alkalmazott katalizátorok egyidejű- 15 találmányunknak leg katalizáljak a déhidrogénezést és a dehid­ratálást i(réz-alumíniumoxid és rézoxid-eink­aluminát). A felhasznált alkoholok primerek és szeikunderek. A primer alkoholok esetében 300— 350 C° körüli hőmérsékleten kell dolgozni. R, —C-^CO—R, által á-A 2 725 400 számú amerikai szabadalom le­írása az alkohol-keton kondenzációt ismerteti 240 és 300 C° közötti hőmérsékleten és 12.3 att-t meghaladó nyomáson az átalakulás hatás­fokának fokozására. A katalizátor réz és alu­míniumoxid alapú. Az alkohol primer, szekun­der vagy tercier lahet. A i2 697 730 számú amerikai szabadalom sze­rint az alkohol-keton kondenzációt gőzfázisban 20 25 S0 RCEt nos képletű ketonok előállítására — ebben a képletben R hidrogénatomot vagy olyan egy­értékű szerves csoportot jelent, amelynek a szabad vegyértéke szénatomhoz kapcsolódik; RlT R2 és R3 azonos vagy különböző egyértékű szerves csoportok, amelyeknek a szabad vegy­értéke szénatomhoz kapcsolódik, azonkívül Rx és R2 hidrogénatomot is jelenthetnek — azzal jellemezve, hogy egy R—GH2—OH képletű pri­mer alkoholt bázikus vegyület és a periódusos rendszer VIII. csoportjäba tartozó nemesfém alapú katalizátor jelenlétében egy RiRjHC— —CO—R3 képletű ketonnal reagáltatunk. 159641

Next

/
Thumbnails
Contents