159590. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 3-N-(2-hidroxi-3-fenoxipropil)-amino-1-fenil-propanon-(1)- és sói előállítására

MAGTAB MÉPKÖZTARSASAG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. XII. 06. (KA—1228) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 196.8. XII. 06. (P 18 13 061.5) Közzététel napja: 1971. W. 04. Megjelent: 1972. VIII. 3/0. 159590 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 97/10 sQmMm®}£ Feltalálók: Dr. Milkowski Wolfgang vegyész, Dr. Stühmer Werner vegyész, Dr. v. Eickstedt Klaus-Wolf vegyész, Hannoyer, Bíétnet Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: KAU-GHWälV Aktiengesell­schaft, Hannover. Német Szövetségi Köztársaság Eljárás 3-N-(2-hidroxi-3-fenoxi-propil)-amino-l-íeniI-pr©paaon-<l) és sói előállítására Találmányunk tárgya eljárás az (I) képletű 3-N-{2-Wdr©xi-3-fenoxipropil)~amino-l-fenil-Hpropanon-i(l) és sói előállítására. A találmányunk tárgyát képező eljárás sze­rint az (I) képletű új keto-fenoxi-^amino-alko- 5 holt oly módon állítjuk elő, hogy a (II) kép­letű 2-ihidroxi^3-1fenoxi-'propilamint sósavval, acetofenonnal és formaldehiddel vagy fenil-vi­nil-ketonnial — melyet előnyösen /?-klórpropfc>­fenonból és káliumacetátból intermedier állí- i© tunk elő — reagáltatunk. A reakciót előnyösen magasabb hőmérsékleten és megfelelő oldószer­ben végezhetjük el. Előnyösen 0 C° és 140 C° közötti hőmérsékleten ég valamely kis szén­atomszámú, 1—5 szénatomos alkoholban dol- 15 gozhatunik. Az ily módon kapott (I) képletű 3--N-(i2Mhidroxi-i3-d:enoxi-propil)-amino-l-fenil­-propanon-ipj-t a reakcióelegyből célszerűen sója, ül. savaddációs vegyülete alakjában izo­lálhatjuk és meglfeMő oldószerrel (pl. metanol- 20 lal vagy acetonnal) történő kezeléssel és etanc­los átkristályosítással tisztíthatjuk. Az elért eredmény előre nem várható és meglepő, minthogy az irodalomból ismert, pri­mer aminokfcal végrehajtott Mannich-konden- 25 zációk [Houben—Weyl XI/4 kötet, 734. oldal (1957)] gyakran a legkülönbözőbb vegyületek nehezen szétválasztható keverékéhez vezetnek. Az (I) képletű új keto-fertoxi-aÄijnup-alkobol kis toxicitás és jó enterális reszorpció mellett jó 30 központi csillapító hatásával tűnik ki és egy­idejűleg a keringésre és a vegetatív idegrend­szerre is hatást fejt Iki. Az (I) képletű vegyü­let a központi idegrendszerre csillapító hatást gyakorló vérnyomáscsökkentő, szer. Az LD50 érték albino-egereken (NMflEtl-törzs, 18-^20 g sú­lyú hím állatok p.o. 308 (237—400) mg/kg test­súly. Ébrenlevő kutyákon (beagle) 2,2 mg/kg testsúly p.o. dózissal vérnyomáscsökkentő ha­tást mutattunk ki. Ébrenlevő kutyákon (beag­le) 3,2 mg/kg testsúly orális dózis esetében több órás hatás figyelhető meg. Az állatgyó­gyászati kísérletekből kitűnik az anyag jó te­rápiás hatásspektruma. Az (I) képletű vegyület magas vérnyomásban szenvedő betegeknél orá­lis adagolás esetében vérnyomáscsökkentő ha­tást fejt ki. Az (I) képletű vegyület a humán gyógyászat­ban előnyösen tabletták alakjában alkalmaz­hatjuk. A tablettákat a szokásos kísérőanyagok felhasználásával önmagukban ismert módsze­rekkel állíthatjuk elő. Eljárásunk további részleteit a példákban is­mertetjülk anélkül, hogy találmányunkat a pél­dákra korlátoznánk. 1. példa: 138 g 2-hÍdroxíi-3-rifenoxi-propilamin-hidro­kloridot (op. 129—135 G°), 164 g acetofenont 159590

Next

/
Thumbnails
Contents