159416. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 2-amino-5-nitrobenzofenon előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. XI. 29. (DE—645) Kanadai elsőbbsége: 1967. XI. 29. (006 408) Közzététel napja: 1971. IV. 23. Megjelent: 1972. VI. 30. 159416 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 49/76 Feltalálók: Podesva Ctirad, Montreal, Province of Quebec, Kohan Géza, LaSalle, Province of Quebec, Kanada Tulajdonos: Delmar Chemicals Limited, LaSalle, Province of Quebec, Kanada Eljárás 2-amino-5-nitrobenzofenon előállítására A találmány a 2-aniino-5~nitro--benzofenon új előállítási eljárására vonatkozik és kiterjed az eljárásban szereplő új közbenső termék előállí­tásiára is. S A 2-amino-5-nitro-benzafenon fontos kiin­dulóanyag a széles körben psziohotrop gyógy­szerként nagyfontosságú, kiváló szedatív, trank­villáns és hipnotikus hatású, kis toxikusságú 7--nitro-5-tfenil-l,4-3iH-Jbenzodiazepin-42i(liH)-on elő- 10 állítására. Ezt a vegyületet pl. oly módon lehet előállítani, hogy ftálimido^acetilkloridot 2-ami­no-5-nitroibenzöfenonnal reagáltatunk, majd az így kapott 2-tftáliimddaeetamido-^nitro-4>enzo­fenont hidrazinhidráttal hozzuk reakcióba. 18 A 2-amino-5-ratro-benzcrfenont először Ull­mann és Mailet írták le 18984>an (Chemische Berichte 31, 1695). E szerzők szerint a vegyület előállítása oly módon történt, hogy 2-klór-5- 20 nitrobenzafenont ammóniával reagáltattak nyo­máson 160 C° körüli hőmérsékleten. Egy má­sik előállítási eljárást ismertet pl. a 765 409 sz. kanadai szabadalmi leírás (A. L. Nelson és A. I. Rachlin, kiadva 1967. aug. 15.), amely szerint 25 benzoilkloridot p-nitroanilinnal kondenzálnak vízmentes cinkklorid jelenlétében, 200—'250 C° hőmérsékleten. Az előbb említett szintézis ese­tében nyomásálló berendezés szükséges a reak­ció lefolytatásához, míg az utóbbi eljárás magas %Q hőmérsékleteket igényel a kondenzáció lefoly­tatására. Azt találtuk, hogy a 2-amino-5-nitro!benzo­fenon jó hozammal állítható elő oly reakciók útján, amelyek sem különösen magas hőmér­sékletet, sem költséges nyomásálló berendezést nem igényelnek. A módszer előnye, hogy a szokásos reaktoredényekben akadály nélkül le­folytatható. A találmány szerinti módszer lénye­ge az, hogy egy 2-halogén-5-nitroJbenzOifenont valamely szerves primer szulfonamid alkáli­fémsójával reagáltatunk, amikoris könnyen ke­letkezik a megfelelő 2-szulfonamido-5-nitro­-benzofenon; ezt az anyagot azután viszonylag enyhe reakcióikörülmények között hidrolizál­hatjuk a kívánt 2-amino-5-nitro-t>enzofeno.nná. A találmány szerinti eljárás előnyös kiviteli módja esetében a szerves primer szulfonamid alkálisój aként p-toluolszulf onamid-nátr iumsót alkalmazunk. A reakció oélszierűen valamely oly szerves oldószernek, amelyben a felhasz­nálásra kerülő szulifonamid-alkáMsó legalább részben, a 2-4ialogénH5-nitrobenzofenon pedig az adott reakciókörülmények között előnyösen tel­jesen oldódik, viszonylag kis mennyiségében folytatható le. A reakcióhőmérséklet célszerűen kb. 150—170 C° lehet. Előnyösen kb. 160 C° hőmérsékleten dolgozunk, oldószerként előnyö­sen dimetilformamidot vagy valamely rövid­szénláncú dialkilszulfoxidot, pl. dimetilszulfoxi-159416

Next

/
Thumbnails
Contents