159331. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szubsztituált alkilfenilketonok előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 1IIU 'UHIUll .I..HI IWpiMHMiMMHHMMMHMHnNHMMPÍiB^VMMi 'Bejelentés napja: 1968. XII. 19. (MA—1925) Nagy-Britanniai elsőbbségei: 1967. XII. 22. (58 516/67); 1968. VIII. 02. (37 103/68) Közzététel napja: 1971. III. 16. Megjelent: 1972. V. 31. 159331 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 93/06; C 07 c 49/76 NH-.. Juliján Feltalálók: Wooldridge Kenneth Robert Harry vegyész, Brentwood, Biasil Berkeley vegyész, Highwood, near Chelmsford Essex, Nagy-Britannia Tulajdonos: May and Balter Limited Dagenham, Essex, Nagy-Britannia Eljárás szubsztituált alkilfenilketonok előállítására A találmány tárgya eljárás az I általános képletű új szubsztituált ailkilfenilketonok és savaddiciós sóik előállítására. Ebben a képlet­ben R1 legfeljebb 10 (előnyösen legfeljebb 6) szén­atomos egyenes vágy elágazó szénláncú al­kanoilaminoasoportot, R2 1—16 szénatomos alkilcsoportot és R3 1—6 szénatomos alkil-, 3—6 szénatamos cikldalkil- vagy olyan arálkilcsoportot je­lent, melynek alkilrésze 1—6 szénatomos. Az így meghatározott I képletű vegyületek­hez kémiai szerkezet tekintetében legközelebb álló ismert alMlfenilketonokat a 833 8,26 szá­mú brit szabadalom leírása ismerteti. Ezek a fenilcsoportlhoz a 2-helyzetben telítetlen szén­hidrogénláneeal kapcsolódó dialkilaminocsopor­tot tartalmazó ismert vegyületek gyulladás- és lázcsillapító hatásúak. Az I általános képletű vegyületek sztereo­izoimer alakban fordulnak elő, és a találmány felölel minden ilyen alakot, azok keverékeit és savaddiciós sóikat is. Kísérleteink során azt találtuk, hogy az r általános képletű vegyületeknek és nem toxi­kus savaddiciós sóiknak értékes farmakodinami­kai tulajdonságaik vannak. Például antagonizál-159331 ják adrenalin és nonadrenalin pozitív inotróp és kronotróp hatását és a szívizom szimpatikus sti­mulálását, és arítmia ellenes hatásuk van, úgy­hogy felhasználhatók különféle szívbántalmák, 5 például szívkoszorúér-megbetegedés, angina és szívaritmia kezelésére. Szelektív blokkoló hatá­súak a szimpatikus /5-receptorokra a szívben, összehasonlítva a szimpatikus '^-receptorokra gyakorolt hatásukkal a hörgőkben és az érrend-10 szerben. Ennek a szelektív hatásnak különösen nagy a jelentősége olyan fent említett beteg­ségekben szenvedők számára, akiknél a szim­patikus '/í-receptorok blokkolása a hörgőkben ellenjavalt, például bronchíkus asztmában vagy 15 a hörgőgörcs különféle formáiban szenvedő betegeknél. Azok a vegyületek, amelyek kép­letében R1 egy hatnál nem több szénatomot tartalmazó alkanoilaminocsoport, kiindulási anyagokként használhatók olyan megfelelő I 20 általános képletű vegyületek előállításáiia, ame­lyek képletében a —lOOR2 képletű ketoncso­portot egy —CMNiR4 képletű csoport helyette-R2 25 siti — ebben a képletben R4 például hidroxil-, ureido-, alkilureido-, hidroxialkilureido-, alk-oxialkilureido-, tioureido-, alkiltioureido-, hidr­oxialkiltioureido-, alkoxialikiltiöiureido-, hete-rociklilureido- vagy heterocikliJkarbonilamido-30 csoportot képvisel, R2 pedig a fenti jelentésű;

Next

/
Thumbnails
Contents