159231. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kémiai elemeknek vagy vegyületeknek vákuumburába üvegampulla segítségével való bejuttatására, továbbá berendezés az eljárás megvalósítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG «pr^» ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. X. 28. (SU—491) Közzététel napja: 1971. II. 06. Megjelent: 1972. III. 30. 159231 Nemzetközi osztályozás: H Ol j 9/00 Viktor Georgievich Sulatskov mérnök, Saransk, Mordövskaya, ASSR, Szovjetunió Eljárás kémiai elemeknek vagy vegyületeiknek vákuumburába üvegampulla segítségével való bejuttatására, továbbá berendezés az eljárás megvalósítására A taláimtány eljárás kémiai elemeknek vagy vegyületeknek vákuumburába üvegampulla se­gítségével való bejuttatására, továbbá berende­zés az eljárás megvalósítására. 5 Ismeretes olyan berendezés vákuumkészülé­kek esetében kémiai elemeknek vagy vegyüle­tebnek — például jódgőznek izzólámpák belse­jébe való — bejuttatására, ahol hőálló anyag­bői készült ampulla van elhelyezve, amelyet a io lámpatesthez hozzá van hegesztve. E nyúlvá­nyon belül valamilyen könnyen olvadó üveg­ből készült amiplla van elhelyezve, amelyet a lámpába bejuttatandó anyag meghatározott mennyiségével előre feltölteneik. Az eljárás az 15 illető kémiai elem vagy vegyület bejuttatására ennek alapján abban van, hogy a nyúlványt a benne helyetfoglaló ampullával együtt például gázégő segítségével a könnyen olvadó ampulla üveganyagának olvadáspontjáig felmelegítenek, 20 és az ampullában helyetfoglaló kémiai elemnek vagy vegyületnek a lámpatestben való szubli­mációjáig hevítenek. Egyes esetekben szükséges, hagy az ampullák hőálló üvegből (kvarcüvegből) készüljenek, amit 25 a vákuummal szemben kiváló tulajdonságai, valamint az izzólámpába bevezetendő kémiai vegyület, pl. egyes halógenidek (melyek olva­dáspontja 700 és 800 C° között van) nehezen olvadó mivolta indokol. 30 Az ismert eljárás és a hozzátartozó berende­zés, amelyet kémiai elemek vagy vegyületek zárt burába való bejuttatására eddig használ­tak azért hátrányos, mert az ampulla üveg­anyagának saját lágyulási hőfokaiig való fel­hevítése során belőle járulékos gázok válnak ki. Ez messzemenően nem kívánatos, mivel a hőálló üvegből készült ampullák anyaga ily módon szerkezetileg fellazul. A találmány célja a fentiekben említett hát­rányok kiküszöbölése. Ezen belül feladata a találmánynak kémiai elemeknek vagy vegyületeknek vákuumtérbe való bejuttatásélrta olyan eljárás kidolgozása, illetve olyan ahhoz tartozó berendezés kifejlesz­tése, amelynek segítségével a kémiai elemnek vagy vegyületnek a vákuumtérbe üvegampulla segítségével való bejuttatásakor a vákuum nagyfokú tisztasága megőrizhető, továbbá el­érhető, hogy az üvegampulia a befogiadó bura nyúlványában helyezkedjék el, hevítésnek le­gyen alávethető, az ampulla elrepedése és a bennefevő kémiai elem vagy vegyület szublimá­ciója pedig az ampulla lágyulási hőmérsékleté­nek elérése előtt megkezdődjék. Célszerű — a kémiai eleinetonek vagy ve­gyületeknek a vákuuimburáiba történő bejutta­tására szolgáló eljáráshoz tartozó berendezés esetében —. a bejuttatásra szolgáló üvegampul­lát olyan bimetal laaaezael ellátni, amelyre az 1592S1

Next

/
Thumbnails
Contents