159228. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 11,16a, 17a-trihidroxiszteroidok előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG *$ßr^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAIMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. VII. 13. (SU—455) Amerikai Egyesült Államok-teli elsőbbsége: 1968. VI. 17. (737 369) Közzététel napja: 1971. II. 06. Megjelent: 1972. in. 30. 159228 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 167/08 ,„».. ««•;* -í \ •jk !t!i\ ,ivl Feltalálók: Thoma Richard W. mikrobiológus, Somerville, Lee Bong Kuk mikrobiológus, Old Bridge, Brown William E. vegyész, Princeton, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: E. R. Squibb and Sons, INC. cég, New York, Amerikai Egyesült Államok Eljárás ll,16 a,17 ß -trihidroxiszteroidok előállítására A találmány tárgya eljárás a 16a- és \la­-helyzetben is hidroxilcsoportokkal szubsztituált Ura- és llß-hddroxisziteraidok előállítására Ismeretes, hogy a 114ielyzetben nem szubsz­tituált szteroidok mikrdbiológiailag szubsztitu- 5 álhatók a 11-helyzeitben, ha a szteroidot egy 11 a- vagy 11/Mmdroxilozó mikroorganizmus te­nyészetében tartjuk, vagy kitesszük a ferment­léből elkülönített ilyen mikroorganizmus sejt­jei vagy az azokból elkülönített 11-hidroxilozó 10 enzim hatásának. Többek között a 3 330 861 számú Amerikai Egyesült Államok^beli szabada­lom tárgya a 17*-hidroxi-A-norprogesateron enzimatikus hidroxi'iozása lla,17«-hidroxi-A­-njorpnogesztéronná. A 19 651 sz. Német Demok- 15 ratákus Köztársaságbeli szabadalom tárgya szteroidok egyidejű enzimatikus hidroxilozása a 11«- és 7«-helyzetben. Amikor azonban az enzimartiilkus 11-bidroxilözást Í6«) 17 a -dihidnoxi­szteroidokra kívánjuk alkalmazni, kitűnik, hogy 20 az a szokásos körülmények között reakcióse­besség és hozam tekintetében csak rosszul vagy egyáltalán nem megy végbe. A találmány célja tehát a 11-helyzetben nem szubsztituált 16«,17oi-dihidroxi-szteroidoknak, 25 főleg 16«,17«-dihidroxipregnátnoknak elfogad­ható reakciósebességgel és termékhozaimmal tör­ténő 11«- vagy ll^hidroxilozása. Ezt a célt a találmány értelmében úgy ér­hetjük el, hogy egy 11-helyzetben nem szubsz- ^Q ,2 tituált 16«,17«-hidroxiszteroidot vízben oldható 16,17-oikloborátesztére alakjában enzimes úton 11a-, illetve llA-hidroxilozunik. Ez végrehajt­ható akár úgy, hogy a szteroidot 11a- vagy 11^-hidroxilozó mikroorganizmusok növeke­désben levő vagy érett tenyészetében kezeljük, akár úgy, hogy a szteroidot ilyen tenyészetből kinyert sejtekkel, spórákkal vagy mdcéliummal vagy ezekből kiválasztott 11«- vagy 17^-hidr­oxilozó enzimekkel kezeljük. A llo-hidroxiliozásra alkalmas máikroorganiz­mus nemek és fajok többek között a követke­zők: Aspergillus (pl. A. ochraceus), Rhizopus (pl. R. arrhizus), Syncephailastrum (pl. S. race­mosum), Thamnidium (pl. T. elegáns), Strepto­myces (pl. S. fradiae), Sporotrichum (pl. S. epi­gaeum), Absidia (pl. A. glauoa), Aspergillus (pl. A. niger, A. nidulians), Daotylium (pl. D. den­dioides), Neuraspora (pl. N. sitophila), Sclero­tinia (pl. S. liberttiania), Gleosporium (pl. G. kaki), Polyporus (pl. P. orientális), Bacillus (pl. B. cereus), Muoor (pl. M. adriaticus), Pseudo­monas (pl. P. fluorescens), Trichoitnecium (pl. T. roseum), Phycomyoes (pl. P. ni'tens), Penicál­lium (pl. P. expansum), Beauveria (pl. B. bas­siana), Blakeslea (pl. B. trispora), Ceroospora (pl. C. melonis), Delacroixia (pl. D. urenata), Fusarium (pl. F. discotar), Glomerelia (pl. G. cingualata) és Galonectria (pl. C. decora). A 11^-bidroxilazásira alkalmas mikroorganiz-159228

Next

/
Thumbnails
Contents