159163. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 6-aminopenicillánsav acilezésére polimer acilezőszerrel

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. II. 19. (IE—342) Nagy-Britanniai elsőbbsége: 1968. III. 21. (13 840) Közzététel napja: 1971. II. 06. Megjelent: 1972. III. 15. 159163 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 99/14 Feltalálók: Patchornik Avraham vegyész, Ness-Ziona, Pridkin Matitiahu vegyész, Hólon, Katchalski Ephraim vegyész, Rehovoth, Izrael Tulajdonos: Yeda Research and Development Company LTD. of The Weizmann Institute of Science, Rehovoth, Izrael Eljárás 6-aminopenicillánsav acilezésére polimer acilezőszerrel 1 A találmány tárgya új eljárás 6-aminopeni­cillánsav N-acilezésére. A találmány szerinti eljárással penicillán-származékokat, és azok nem toxikus sóit állítjuk elő. A találmány szerinti eljárással előállított ve­gyületek antibakteriális hatóanyagként, állati táptakarmány-adalékként, szarvasmarháknál fellépő mastitis kezelésére, továbbá a szárnya­sok, állatok és emiberek bakteriális fertőzései­nek kezelésire használhatók fel. A vegyületek nem-toxikus sói nem-toxikus fémsók, pl. nátrium-, kálium-, kalcium- vagy alumíniumsók, továbbá ammóniumsók és szubsztiituált ammóniumsók, így, nem-toxikus aminokíkal, pl. trialkilaminokkal, így trietil­aminnal, prokainnal, dibenzilaminnal, N-benzil­-/í-fenetilaminhal, 1-efenaminnal, N,N'-dibenzil­etiléndiaminnal, dehidroabietilaminnal, N,N'­-bisz-dihidroabietü-etiléndiaminnal, vagy egyéb, a benzilpenicillin sóinak előállítására felhasznált aminokkal képezett sók lehetnek. A találmány olyan eljárást biztosít 6-amino­penicillánsav N-acilezésére, amelynek során közvetlenül nagy tisztaságú penicillin-szárma­zékokat különíthetünk el. A 6-aminopenicillánsav N-acilezését a talál­mány szerint úgy végezzük, hogy a 6-amino­penicilláinsavat, sóját, észterét, amidját vagy egyéb reakcióképes származé&t tartalmazó ol­dathoz valamely szilárd, a felhasznált oldó­szerben lényegében oldhatatlan, RCOB- ismét­lődő csoportokat tartalmazó polimer acilező­szert adunk — ahol RCO fenilacetil-, 3-(2-klór-5 fenil)-5-metil-4-izoxazolil-karbonil-, 2,6-dimet­oxibenzoil-, fenil-malonil-, a-fenoxipropionil­vagy a-ammofenilacetil-csoportot és ß vala­mely elektronegatív csoportot vagy atomot je­lent —, a szilárd anyagot az oldatból eitávo-10 Htjuk és az N-acilezett terméket, vagy nem­toxikus sóját elkülönítjük. A találmány szerinti eljárásban (I) általános képletű polimer acilezőszereket használhatunk fel — ahol RCO- és B jelentése a fent meg-15 adott, n egész számot jelent, és A valamely szintetikus polimer-váz ismétlődő tagját jelenti, vagy valamely természetes polimer váztagját jelenti, amely a különböző csoportokban eltérő lehet. A polimer acilezőszereket úgy állíthat-20 juk elő, hogy a megfelelő, nem^acilezett poli­merekbe acilezőszerekkel RCO-csoportokat vi­szünk be. Az acilezést ismert módon hajthat­juk végre pl. úgy, hogy acilezőszerként RCOX általános képletű savhalogenidet alkalmazunk 25 — ahol X jelentése halogénatom és RCO-je­lentése a fent mégadott — vagy a polimere­ket kondenzálószer, pl. valamely karbodiimid jelenlétében RCOOH általános képletű savval — ahol RCO-jelentése a fent megadott — rea-30 gáltatjuk. A fenti reakcióban pl. az (1) — (24) 159163

Next

/
Thumbnails
Contents