159095. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 3-amino-4-hidroxi-8-metil-7-/3-0-(5-metil-2-pirrolilkarbonil) vagy (2 pirrolilkarbonil) novioziloxi/ kumarin vegyületek előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. V. 22. (BI—335) Közzététel napja: 1971. II. 06. Megjelent: 1972. III. 30. 159095 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 7/28 Feltalálók: Kell John Gerard vegyész, Manlius, Hooper Irving R., vegyész, Fayetteville, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Bristol-Myers Company, New York, Amerikai Egyesült Államok Eljárás 3-amino-4-hidroxi-8-metil-7- [3-0-(5-metil-2-pirrolilkarbdnil) vagy (2-pirrolilkarbonil)novioziloxiJkttmarm vegyületek előállítására 1 A találmány tárgya új, baktériumellenes sze­rek előállítása során intermedierként alkalmaz­ható kémiai vegyületek, továbbá eljárás ezen vegyületek előállítására. Részletesebben a talál­mány tárgya a 3-amino-4-hidroxi-8-metil-7-[3--0-<2^troliJkarbo!rá'l)Hnowioziloxi]kumiarin és a 3-amino-4-hidroxi-8-metil-7-[3-0-(5-metil-2-pirrolil karboníl)novioziloxi]kumarin, ezeknek sói, vala­mint eljárás ezek előállítására. Az I általános képletű kumermicin Ai (a kép­letben R1 metilgyök) és kumermicin A2 (a kép­letben R3 hidirogénatam) gátolják a Gram-pozi­tív baktériumok növekedését. A vegyületeket a 3 201 386 számú USA szabadalmi leírás ismerteti. Ezek a vegyületek nem toxikusak, és gyógyá­szati hatást mutatnak a Gram-pozitív baktériu­mokkal fertőzött egerekre. A kumermicinek fő hátránya azonban gyenge abszorpciójuk, és az ebből keletkező alacsony vérszintjük. Ezeknek a hátrányoknak a kiküszöbölésére irányuló kísér­letek eredményezték a kiindulási kumermicinek II általános képletű N-benzoil hasítási termékeit, a 3-<benzamido-44iidiroxd-8Hmeltail-7-{3-0-i(5-me!til­-2-pirrolilkarbonil)novioziloxi]kumarint, és a 3-bénzamido-4-hidroxi-8-metil-7-[3-0-(pirrolilkar­bonil)-novioziloxi] kumarint, mely képletben R1 hidrogénatom vagy metilgyök, R 6 , R 7 és Rs hidrogén-, fluor-, klór-, bróm- vagy jód­atom, trifluormetil-, triklórmetil-, amino-, N­-(rövidszénüáncú)-alkilajmn>o, N,SN-da-(irövidszén­lánjcú)-alkdilaimino-, mitro- viagy cüanoicsopart, rö­vidszénláincú alMl- vagy rövidszénláneú alkoxi­gyök, hiidroxi-v karboxaimido*-, N-(rövid,szénlán-S cúj-ialkiikairlboxamidb-, N.N-di^rövidszénláneú)­-taliküLkaiiboxiiamido-, karboxd-, kairib(irövidsZ'éh­lénicú) alkoxi^, acatoxi-, menklaipto-, tioaceboxi­vagy rövidszéntlánoú aílklittiócsoport. 10 A II általános képletű vegyületek hasznos bak­tériumellenes szerek, és így értékesek állati ta­karmányokban tápanyagadalékként, szarvasmar­hák tőgy-gyulladásiának gyógyításárid aüklalmiaz­va, baromfiaknál, háziállatoknál és embernél 15 Gram-pozitív baktériumok, különösképpen Sta­phylococcus aureus és más penicillináz-termelő baktériumok által okozott fertőzések kezelésénél gyógyszerként, valamint bizonyos esetekben Gram-negatív baktériumok fertőzéseinek keze-20 lésénél is. Ezek a vegyületek jól abszorbeálód­nak, és emlősökbe perorálisan vagy parenterá­lisan adiagolvia jó vérszíiniteit adnak. (Lásd a 3 428 823 sz. USA szab. leírást.) 25 A találmány egyik célkitűzése olyan új kémiai vegyületeket előállítani, melyek felhasználhatók intermedierként a II általános képletű bakté­riumellenes szerek előállítása során. A találmány tárgya ennek megfelelően az említett interme-3C dier vegyületek előállítására szolgáló eljárás. 159095

Next

/
Thumbnails
Contents