159025. lajstromszámú szabadalom • Referencia-fényforrás gamma-spektrometriához

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968. XI. 22. (KO—2214) Közzététel napja: 1971. I. 07. Megjelent: 1972. III. 15. 159025 Nemzetközi osztályozás: G 01 t 1/36 Feltalálók: Fehér István vegyész, Dr. Keszthelyi Lajosné fizikus, Stéger Ferenc vegyészmérnök, Budapest Tulajdonos: Központi Fizikai Kutató Intézet, Budapest, «• Gamma Művek, Budapest Referenciafényforrás r-spéktrometriához A találmány alkalmazott y-spektrometriához Való extrém jó felbontású referenciafényforrás. A 'spektrumstabilizálás igénye a magspek­troszkópiai- mérési módszerek finomodásával együtt lépett fel. A kimutatandó spektrumvo­nalak közelsége és kis intenzitása miatt az ed­dig alkalmazott stabilitási "viszonyok, így a multiplierre adott nagyfeszültség kb. 10-/ ' sta­bilitása, továbbá a rendszer erősítésének sta­bilitása nem bizonyult elegendőnek. Ezért olyan berendezésre volt szükség, amely valamely re­ferenciajel segítségével a nagyfeszültséget, vagy az erősítést automatikusan úgy szabályozza, hogy a mérendő spektrumvonalak a berendezés megengedett instabilitása következtében se változtathassák helyzetüket. Spektrumstabilizálásra alkalmas referencia­forrásra szükség van az alkalmazott mag­spektroszkópia számos területén, így például a neutron aktivációs analízisben, az alacsony hát­terű, nagy érzékenységű y -spektroszkópiában, számítógépek alkalmazása esetén az aktivációs analízisben, fall-out elemzésben, ipari nyom­jelzésben és általában minden olyan területen, amely y-sugárzó radionuíklidokkal végzett 7-spektroszkópiai analízissel foglalkozik. , Ilyen berendezéshez olyan referenciajel szük­séges, amely a mérés energiatartományán kí­vül van, szimmetrikus, keskeny csúcsot ad, a csúcson kívül eső energiatartományokban pedig nem ad számottevő háttértöbbletet. Referenciajelet több módon lehet előállítani. Például a spektrométer mérőkristályára opti-5 kai csatlakoztatással olyan kristályt szerelnek, amelyben a-aktív anyag van inkorporálva. (J. Menefee and Y. Cho. IEEE Trans. Nucl. Sei. Vol. NS—13, No, 3159 June 1966.) Aktív anyagok belenövesztése a kristályba 10 azonban mind a növesztés, mind a megmun­kálás és szerelés alatt rendkívüli elővigyázatos­ságot követel. A sugárvédelmi feltételek meg­teremtése a gyártást meglehetősen költségessé teszi. Az aktív anyag nem oszlik el egyenlete-15 sen a kristályban és ezért a megnövesztett kris­tálynak csak egy része használható fel. Más javaslat szerint az a-f óriással egybeépített kis­méretű kristály a spektrométer mérőkristálya és a multiplier közé kerül. (S. A. Scherbatakoy, 20 Rev. Sei. Ins.tr. 32. No. 5. 599. May 1961). A kis kristály azonban kis amplitúdójú re­ferenciajelet ad, ezért az eredeti nagy mérő­kristály jeleit optikai szűrővel kell csöikken-25 teni, hogy az úgynevezett y-ekvivalencia tarto­mány — azaz a mérőkristállyal mérhető y­energiaskálában az a-referencia jel helye — megfelelő legyen. További javaslat szerint a referenciajelet plasztik szcintillátorra vitt 228 Th 30 réteg állítja elő, amely külön multiplierre van 159025

Next

/
Thumbnails
Contents