158979. lajstromszámú szabadalom • Herbicid készítmények

MAGYAR NÉPKÖZTÁRS ASÄG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL S ZABADAL MB LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. V. 13. (BA—2214) Japán elsőbbsége: 1968. V. 14. (Sho 32 501/'68) Közzététel napja: 1971. I. 07. Megjelent: 1972. II. 28. 158979 Nemzetközi osztályozás: A 01 n 9/36 \ aw* * Feltalálók: Tulajdonos: Schrader Gerhard vegyész. Wupperlal-Cronenberg, NSzK, Eue Ludjtiy Farbenfabriken Bayer AG. cég, biológus, Köln-Stammheim. LVSZK, Hack Helmut biológus, Köln-Buch- Leverkusen, heim. NSzK, Hirane Seiichi, Tokio, Japán, Aya Masahiro, Tokio, Japán. Német Szövetségi Köztársaság Kishino Shigeo. Tokio, Japán. Fukazawa Nobuo, Tokio, Japán Herbicid készítmények A találmány új amido-táofoszí'orsavészterek előáLiitására és azoknaik növényvédöszerként való felhasználására vonatkozik. A találmány szerinti vegyületek (I) általános képletű 0-(2-niLix>-4-.aHkil)-lenil)-0-aLkil-N­-izopropil-foszforamado-tioátdk, ahol R és R' 1—4 szénalomszámú alkil-csoportot jelent. Ismeretes, hogy a (II) általános képletű ami­do-tiofoszforsavészterck, ahol R:! alkil- vagy al­kenil-esoportot. Rj alkil-csoportot, R2 alkil-cso­porlot vagy hidrogénatomot, az egyik' X nitro­csoportot. és a másik X hidrogénatomot vagy nitro-esopnrtot jelent, rovarirtó és gombaölő aktivitással rendelkeznek. (659 682 sz. angol szabadalom). A fenti angol szabadalom csak arra utal, hogy e vegyületeik rovarirtó és atkaölő hatá­súak, továbbá növényeken élő ártalmas gom­bák elterjedését gátolják, és mint permetező­szerek használhatók. Nem található semmi uta­lás arra nézve, hogy ezek a vegyületek bármi­nemű gyomirtó aktivitással . rendelkeznének:. Hasonlóképpen nem található utalás termőtföl­dön való bánmánemű alkalmazhatóságukra, vagy arra, hogy .valaki egyáltalán remélt tőlük gyomirtó aktivitást. A 3 074 790 sz. USA szabadalom szerinti ve­gyületek, pl. az 0-(2,4-diklór-ifeml)-0-metil-N­-izopropil-foszforamidotioát gyomirtó sajátság­gal rendelkeznek. A feltalálók megvizsgálták ezen amido-tiofoszsforsavészterek különiböző származékainak (gyomirtó aktivitását, és félfe­dezték, hogy a (III) képletű vegyület különö-5 sen kitűnő gyomirtó aktivitással rendelkezik. (78104/66 sz. japán szabadalmi bejelentés). A legnagyobb «meglepetésünkre azt találtuk, hogy az (I) általános képletű vegyületek —. 10 amelyek a (III) képletű vegyület pára hely­zetben alkil-csoporttal szubsztituált szármázé­kainak tekinthetők — kitűnő gyomiirtószerek. Különösen hatásosak a gyomok elpusztításiá­ban, ha a kikelést megelőzően használjuk őket, 15 és nem filotoxikusak a termesztett növények­kel szemben. R' előnyösen metál-csoportot jelent. Az előny­ben részesített vegyületek a (VI) általánosképp lettel adhatók meg. 20 Mint ifent említettüik, á találmány lázon a felfedezésen alapul, hogy az (I) általános kép­letű vegyületek kitűnő gyomiirrtó hatásossággal rendelkeznék, ha növényvédőszerként alkal­mazzuk őket, különösen, iha. csírázás előtt jut7 25 tatjuk a termőtalajra. Ez annál is inkább meglepő, mivel e vegyülleteik az analóg szerke­zetű, ismert vegyületeikkel szemben gyengébb rovarirtó és gombaölő .aktivitást mutatnak. A találmány továbbá növényvédőszer ké-30 szítményékre vonatkozik, amelyek (I) általános 158979

Next

/
Thumbnails
Contents