158904. lajstromszámú szabadalom • Motormeghajtású kormányozható félmerev léghajó és eljárás annak üzemeltetésére

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. IX. 29. (PA—938) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. XII. 24. (P 41 101) Közzététel napja: 1970. XII. 05. Megjelent: 1972. II. 15. 158904 Nemzetközi osztályozás: B 64 b 1/58, 1/06 k* ^ *) Hermann Papst mérnök, St. Georgen (Schwarzwald), Német Szövetßegi Köztársaság Motormeghajtású kormányozható félmerev léghajó és eljárás annak üzemeltetésére 1 A találmány motormeghajtású, kormányoz­ható félmerev léghajó, amely gázzal töltött ket­tős falként kialakított összehajtható ütközőbur­kolattal van ellátva, e burkolat a fölhajtó gáz befogadására szolgál, és belső, valamint külső 5 fala között a hőkonveniciót csökkentő közbülső tagok, továbbá a falakhoz viszonyítva ferdén elhelyezkedő felületelemek vannak. Tárgya a találmánynak továbbá a léghajó üzemeltetésére irányuló eljárás is. 10 Az ilyen típusú ismert léghajóknál, noha föl­hajtó közegként vízgőzt is alkalmaztak a ket­tős falú fölhajtó test belsejében, mégis a vízgőz 'bejuttatása gyakorlatilag csakis túlhevített for­máiban történt, és így az elkerülhetetlen hő- i§ veszteség nagyobb mérvű gazdaságosságot nem tett lehetővé. Különösen a fölhajtó közegként vízgőzzel mű­ködtetett léghajó üzemeltetésekor annak érde­kében, hogy valamifele gazdaságosságot lehes- 20 sen elérni, a hőveszteség a fölhajtó test ismert kialakítású kettős falú burkolatainak alkalma­zása következtéiben még nagyobb. A hőveszte­ség igen nagy volta miatt a túlhevített gőz al­kalmazása eddig elengedhetetlen előfeltétel volt. 25 Másfelől probléma, hogy a könnyen gyúlékony gázoknak fölhajtó közegként való alkalmazása­kor, — amelyek normális cselben a vízgőznél nagyobb fölhajtóerőt eredményeznék — a tűz­veszély túlságosan nagy. 30 A léghajó szerkezeti fölépítésére használt mo­dernebb szerkezeti anyagok alkalmazása sem tudta a fennálló nehézségeket minden további nélkül megoldani, amelyekhez még a léghajó esetében speciális! járulékos problémákkal is szá­molni kell, elsősorban a léghajónak startolás­kor és landoláskor végrébajtondó pontos és meg­bizlható kormányozhatósága és biztonsága szem­pontjából. A találmány feladata olyan kormányozható léghajó létrehozása, amely fölhajtógázként leg­nagyobbrészt vízgőzt tartalmaz, és amely a tűz­veszély elkerülése mellett még eléggé könnyű ahhoz, hogy nagy hasznos terhet tudjon szállí­tani, és így gazdaságosabban üzemeljen, mint az eddig ismert léghajók. További, de minde­nekelőtt való feladat még, hogy nagymértékű önálló hatósugara legyen, és oly módon legyen kialakítható, hogy mind startoláskor, mind pe­dig landoláskor — még kedvezőtlen széljárási körülmények között is : — mindenféle külső se­gítség nélkül a talajról elindulhasson, illetve oda visszatérhessen. A kitűzött célnak megfelelően a találmány szerinti kormányozható, motormeghajtástú fél­merev léghajó oly módon van kialakítva, hogy a) a fölhajtó gáz legnagyobb része vízgőzből áll, amely legalább az ütköző köpeny közelé­ben a telített gőz adottságaival rendelkezik; 158904

Next

/
Thumbnails
Contents