158854. lajstromszámú szabadalom • Bolygóműves sebességváltó, főleg gépjárművek részére

MAGYAR aiÉPIÍÖZTÁBSAS.&G oaszAGOs TALÁLMÁNYI HIVATAL, SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1969. IV. 23. (IA—576) Közzététel napja: 1970. XII. 05. Megjelent: 1971. XII. 31. 158854 Nemzetközi osztályozás: F 16 h 1/28 Feltalálók: Váradi János oki. gépészmérnök, Dr. Puglits János oki. gépészmérnök, Somogyi Gábor oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Ikarus Karosszéria és Járműgyár, Budapest Bolygóműves sebességváltó főleg gépjárművek részére 1 A találmány bolygóműves sebességváltó főleg gépjárművek részére. Gép járműtechnikában a bolygóműves rend­szerű sebességváltók már régóta ismeretesek, és igen elterjedten használatosak. Ismeretesek pél- 5 dául olyan sebességváltók, amelyek a bolygómű­vek fékszalagjait használják a jármű indítására, és ezáltal külön tengelykapcsoló beépítését fe­leslegessé teszik. A bolygóműves sebességváltók továbbfejlesztett alakja a szorzórendszerű boly- io góműves sebességváltó. Ezeknél — mint ismere­tes — négy előremeneti fokozatot két sorba kap­csolt kétállású bolygómű adja. Hátrányos azon­ban, hogy az ismert négy fokozatú bolygóműves sebességváltókba a hátramenethez külön boly- 15 góművet kell beépíteni, és ez a sebességváltó hosszát növeli. ft A találmány célkitűzése az eddig ismert terje­delmes, költséges és nehezen javítható sebesség- 20 váltó helyett kis térfogatú, gazdaságosan gyárt­ható és egyszerűen javítható bolygóműves se­bességváltó kialakítása, amely kis hosszméreté­vel lehetővé teszi hathengeres motorok kereszt­irányú beépítését is, és amely biztosítja a ten- «5 gelykapcsnló elhagyását, és kétpedálos vezetést tesz lehetővé. A találmány tehát bolygóműves sebességváltó négy előre és egy hátrameneti fokozattal, külö­nösen gépjárművek részére, amelynek egymás- 33 sal állandóan kapcsolt két, egyenként napkerék­ből, csillagkerekekből és gyűrűkerékből álló bolygóműve van, és amelynél az első bolygómű napkereke behajtásként, a második bolygómű csillagkereke pedig kihajtásként van kiképezve. A találmány lényege abban van, hogy az első bolygómű gyűrűkereke és a második bolygómű napkereke egymást összekapcsoló, illetve szétvá­lasztó, forgást átszármaztató kapcsolóval van el­látva, továbbá, hogy az első bolygómű bolygó­hídját, valamint a második bolygómű gyűrűke­rekét együttesen képező fékszerkezete van. A találmány szerinti bolygóműves sebesség­váltó minden eddig ismert bolygóműves sebes­ségváltóhoz viszonyítva a hátramenethez nem igényel külön bolygóművet, azaz a használatos négy fokozatú bolygóműves sebességváltók hát­rameneti fokozatához szükséges külön bolygómű teljes egészében elmarad. A találmány szerint az első és második boly­gómű fogaskerekei azonos mérettel vannak ki­képezve. A találmány egy ismérve szerint a bolygómű kapcsolókörmökkel ellátott két elforduló eleme szabadon futó szerkezettel van összekötve. A találmány egy további ismérve szerint a szabadon futó szerkezet az egyik elforduló boly­góműelemben rugó ellenében elmozdulóan van 158S54

Next

/
Thumbnails
Contents