158746. lajstromszámú szabadalom • Eljárás balraforgató indolszármazékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. II. 07. (SA—1929) Svájci elsőbbsége: 1968. II. 09. (1987/68) Közzététel napja: 1970. X. 24. Megjelent: 1971. XII. 31. 158746 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 27/56 V-­' .'j ,'"i j Feltalálók: Dr. Troxler Franz vegyész, Dr. Hofmann Albert vegyész, Bottmingen, Svájc Tulajdonos: SANDOZ A. G., Basel, Svájc Eljárás balraforgató indolszármazékok előállítására A találmány tárgya eljárás az eddig ismeret­len I általános képletű balraforgató indolszár­mazékok és szervetlen és szerves savakkal al­kotott savaddíciós sóik előállítására. Ebben a képletben Rí és R2 azonosaik vagy különbözőik S lehetnek, és hidrogénatomot vagy métilcsoipor­tot jelentenek, amikor az esetleges metilesoport az indolvázon a 2- vagy a 3-ihelyzetben lőhet. Az I általános képletnek megfelelő racéni 10 vegyületeket a 675 847 számú belga szabadalom leírása ismerteti. A találmány értelmiében úgy jutunk az I ál­talános képletű balraforgató indolszármazékoik- 15 hoz ós savaddíciós sóikhoz, hogy II általános képletű hidroxiindolókat — ebben a képletben Rx a fenti jelentésű — lúgos közegben és oxi­gén kizárásával balraforgató epiklórhidrinnel vagy epibróimhidrinnel reagáltatunk, a reakció 20 termiékeit III általános képletű aminokkal — ebben a képletben R2 a fenti jelentésű, és R,s hidrogénatomot vagy benzilcsoportot jelent — melegítjük, az esetleg jelenlevő benzilcsoportot lehasítjuk, és adott esetben az így kapott ve- 25 gyületeket szervetlen vagy szerves savakkal át­alakítjuk a megfelelő sóikká. Az alábbiakban közelebbről ismertetjük a találmányt: ?,o II általános képletű hidroxiindolszármiazék­kénit 4-ihidroxiindolt, 4-fhidroxd^2-^metilindolt vagy 4rtedroxiJ3-jmetiiinajo]t használunk. A II általános képletű hidroxiindoit alikálifém- vagy lammóniumsója alakjában, előnyösen nátriumsó­ja alakjában alkalmazzuk. E célból például al­kálihidroxid vagy ammónia ekvimoláris vizes, kevés szématomos alkanolos, dioxános-vizes stb. oldatához adjuk, vagy az adott reákciókörül­ményák fcözíott ineirs szeirves oldószerben, pél­dául benzolban vagy toluolban, egy alfcálifém­alkoholát, -amid vlagy -hidrid ekvimoláris mennyiségével reagáltatjuk. Egy más módozat szarint a II képletű hidr­oxiindolsziármazék alcálifémsójánák alkoholos oldatát szárazra pároljuk, és a maradékot az adott reatociókörülmények között iners szerves oldószeribein, például dimetoxietánban szusz­pendáljuk. A hidroxiindolsó oldatát, illetve szuszpenzió­ját 1—ö egyenérték balrafargató apiklóiríhidrin­nel vagy epibrómhiMönnel keverjük, és a keve­réket hosszabb ideig, például 10—24 óra hosz­szat szobahőmérsékleten keverjük. A II általá­nos képletű hidroxiindolok lúgos közegben rend­kívül érzékenyek oxidációra, és ezért a fent leírt műveleteket oxigén kizárásával, például nitrogénatmoszfárában hajtjuk végre. 158746

Next

/
Thumbnails
Contents