158620. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mikrokapszulák előállítására

MAGVAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. III. 06. (SU—413) Japán elsőbbsége: 1968. III. 11. (160 30/68) Közzététel napja: 1970. IX. 28. Megjelent: 1971. XI. 15. 158620 Nemzetközi osztályozás: A 61 k 9/04 :::^i^m^ Feltalálók: Sato Nobuyasu vegyészmérnök, Kasugaoka, Nakamura Toshio vegyészmérnök, Namikicho, Olshi Ryota vegyészmérnök, Korigaoka, Japán Tulajdonos: Sumitomo Chemical Company LTD. cég, Osaka, Japán Eljárás mikrokapszulák előállítására A' találmány tárgya eljárás mikrokapszulák élőállítására. A találmány tárgya pontosabban eljárás mikrokapszulák előállítására kémiai anyagot tartalmazó, olaj a vízben típusú disz­perziók fázisinverziója útján. Már ismeretes néhány eljárás mikrokapszu­lák előállítására. Többek között a 2 «00 457 és 2 800 458 sz. USA-szabadalmak az ún. „koacer­válási módszert" ismertetik, amely szerint va­lamely folyékony oldószerben mag-anyagot és folyékony fal-anyagot diszpergálnak, a fal­anyagot folyékony állapotban felviszik a mag­anyagra, majd az így kapott folyékony falat pl. hőhatásra történő gelesítéssel, az oldószer eltávolításával, mosófolyadékok felhasználásá­val, keresztkötések kiépítésével és/vagy komp­lexképzéssel megszilárdítják. Egy másik eljárás­mód szerint, amelyet többek között a 19 574/ /1963 sz. közzétett japán szabadalmi bejelentés ismertet, a mikrokapszulákat az ún. „polimeri­zációs módszerrel" állítják elő, azaz a diszper­gált cseppek felületére felvitt monomereket polimerizálják. Az említett eljárásokkal előállítható kapszu- 25 Iák részecskeméretét ill. átmérőjét főként a fo­lyékony oldószer keverésének sebességével be­folyásolhatják, így a részecskeméreteloszlás, az eljárás reprodukálhatósága, méret-hatások, stb. területén komoly problémák merülnek fel. 30 10 15 20 Vizsgálataink során olyan eljárást találtunk mikrokapszulák előállítására, amellyel a fenti hátrányok kiküszöbölhetők, és egyszerű műve­lettel egységes méretű mikrokapszulák állítha­tók elő. A találmány tárgya tehát eljárás stabil, szá­raz, gömb alakú mikrokapszulák előállítására. A találmány szerinti eljárás során a mikro­kapszulák részecskeméretét egyszerű módon, a gyártás zavaró környezeti feltételeinek meg­változtatása nélkül szabályozhatjuk. A találmány szerinti eljárással a mikrokap­szulákat rendkívül gazdaságosan állíthatjuk elő, A kémiai hatóanyagokat tartalmazó mikro­kapszulákat a találmány szerint a következő­képpen állíthatjuk elő: 1.- valamely emulgeáló- vagy szuszpendáló­szer felhasználásával a kémiai hatóanyag vi­zes emulzióját vagy szuszpenzióját állítjuk elő. 2. A fenti lépésben kapott emulzióhoz vagy szuszpenzióhoz valamely gélesedésre hajlamos hidrofil anyag vizes oldatát adjuk, 3. a. 2. lépésben kapott emulzióhoz vagy szuszpenzióhoz felületaktív anyagot adunk, vagy • • • 4: a fenti emulzióval nem'elegyedő oldószer­hez felületaktív,anyagot adurik, 158620

Next

/
Thumbnails
Contents